شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح.کود شیمیایی اوره لردگان

شلردح | سهام - پایه فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 721 9.99
قیمت پایانی: 722 9.86

آخرین معامله

1397/08/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 801 پایانی 722 79.00
بیشترین 801 کمترین 721
حجم 501.518 میلیون دفعات 10,508
حد قیمت - - - ارزش 362.215 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/08/29
حقیقی حقوقی
320 تعداد خریدار 4
89.52 میلیون حجم خرید 411.998 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 501.518 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/08/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 722 0.00 - -
1398/06/9 722 0.00 - -
1398/06/6 722 0.00 - -
1398/06/5 722 0.00 - -
1398/06/4 722 0.00 - -
1398/06/3 722 0.00 - -
1398/06/2 722 0.00 - -
1398/05/30 722 0.00 - -
1398/05/28 722 0.00 - -
1398/05/27 722 0.00 - -
1398/05/26 722 0.00 - -
1398/05/23 722 0.00 - -
1398/05/22 722 0.00 - -
1398/05/20 722 0.00 - -
1398/05/19 722 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 65.00 7,850 1.613 میلیون 63.028 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 126.00 12,150 1.695 میلیون 13.227 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 5.569 هزار میلیارد 1398/08/26
شاملا 1,790 40,000 390,238 16.59 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 617.00 23,299 2.307 میلیون 139.026 هزار میلیارد 12:29
تاپیکو 5.00 3,069 10.35 میلیون 249.146 هزار میلیارد 12:29
پارسان 89.00 6,250 2.998 میلیون 255.96 هزار میلیارد 12:29
فارس 80.00 6,716 1.018 میلیون 619.089 هزار میلیارد 12:28
شکربن 905.00 29,560 1.104 میلیون 7.415 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 537.65 میلیارد 1395/08/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها