شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایر اشخاص بورس انرژی

انرژی3 | سهام - پایه فرابورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 76,282 3.00
قیمت پایانی: 76,282 3.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 76,282 پایانی 76,282 2,221.00
بیشترین 76,282 کمترین 76,282
حجم 325,302 دفعات 276
حد قیمت 59,706 - 63,398 ارزش 24.815 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
95 تعداد خریدار -
325,302 حجم خرید -
151 تعداد فروشنده -
325,302 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
436 486,008 63,398 - - 0
1 400 63,397 - - 0
1 400 63,396 - - 0
1 47 73,690 - - 0
1 138 72,376 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29
پیش بینی سود -
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 424
سود نقدی 43
درصد توزیع 10.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 0.91 % رتبه 485
۶ ماهه 39.83 % رتبه 245
۹ ماهه 146.18 % رتبه 120
۱ ساله 1.61 % رتبه 375
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
44.437 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 76,282 3.00 325,302 276
1398/08/28 74,061 3.00 148,825 178
1398/08/27 71,904 2.33 940,680 1,453
1398/08/26 70,268 2.09 3.572 میلیون 5,318
1398/08/25 68,830 3.00 128,922 118
1398/08/22 66,826 3.00 246,462 198
1398/08/21 64,880 8.57 117,506 166
1398/08/20 59,760 0.00 129,261 178
1398/08/14 59,760 3.94 1.37 میلیون 2,093
1398/08/13 57,493 2.96 317,774 603
1398/08/12 55,839 2.94 332,362 568
1398/08/11 54,247 2.71 1.38 میلیون 1,778
1398/08/8 52,818 5.00 13,324 50
1398/08/6 50,303 3.00 21,083 47
1398/08/4 48,838 3.00 119,111 139
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
بورس 633.00 13,308 2.158 میلیون 26.55 هزار میلیارد 12:29
کبورس 43.00 12,718 152 25.35 هزار میلیارد 09:00
نبورس 617.00 13,895 78 26.556 هزار میلیارد 1398/07/9
فرابورس 504.00 10,595 1.948 میلیون 16.233 هزار میلیارد 1398/08/14
بورس - 13,308 1.08 میلیون 16.738 هزار میلیارد 12:29
سپرده - 2,700 22.5 میلیون 4.05 هزار میلیارد 1398/06/11
امید 83.00 2,055 1.937 میلیون 14.112 هزار میلیارد 12:29
تنوین 117.00 3,680 7.195 میلیون 32.868 هزار میلیارد 12:29
لوتوس 156.00 3,290 9.8 میلیون 19.68 هزار میلیارد 12:29
نکالا 159.00 12,999 1,040 24.474 هزار میلیارد 1398/08/21
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها