شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع‌ آذرآب‌

فاذر | سهام - بورس
گروه:

ساخت محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی

وضعیت:

ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده

آخرین قیمت: 6,576 5.00
قیمت پایانی: 6,535 4.34

آخرین معامله

1398/08/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,449 پایانی 6,535 272.00
بیشترین 6,576 کمترین 6,356
حجم 27.979 میلیون دفعات 2,226
حد قیمت 6,209 - 6,861 ارزش 182.853 میلیارد
حجم مبنا 400 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/21
حقیقی حقوقی
705 تعداد خریدار 2
26.339 میلیون حجم خرید 1.64 میلیون
520 تعداد فروشنده 13
23.301 میلیون حجم فروش 4.678 میلیون
3.038 میلیون تغییر مالکیت 3.038 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/08/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 700 6,289 6,580 995 1
1 550 6,006 - - 0
1 200 5,973 - - 0
3 6,812 6,570 - - 0
1 2,000 6,540 - - 0

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود -179 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 59
سود نقدی 10
درصد توزیع 16.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 35.52 % رتبه 113
۶ ماهه 109.44 % رتبه 106
۹ ماهه 160.34 % رتبه 102
۱ ساله 169.45 % رتبه 102
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.535 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.2

P/B

% 50

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/21 6,535 4.34 27.979 میلیون 2,226
1398/08/20 6,263 3.45 12.346 میلیون 1,509
1398/08/19 6,054 3.40 15.361 میلیون 2,042
1398/08/18 6,267 3.95 26.15 میلیون 3,350
1398/08/14 6,029 3.68 10.713 میلیون 916
1398/08/13 5,815 4.95 35.36 میلیون 2,007
1398/08/12 5,541 4.78 4.445 میلیون 413
1398/08/11 5,288 3.77 18.497 میلیون 2,275
1398/08/8 5,495 1.35 11.127 میلیون 2,137
1398/08/6 5,570 4.17 17.999 میلیون 2,291
1398/08/4 5,347 4.25 12.809 میلیون 1,093
1398/08/1 5,129 6.19 43.434 میلیون 3,703
1398/07/30 4,830 5.00 626,793 76
1398/07/29 4,600 5.00 639,933 88
1398/07/28 4,381 1.74 11.308 میلیون 1,428
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فاراک 98.00 2,358 140.529 میلیون 14.874 هزار میلیارد 1398/08/25
فلامی 1,452 30,688 426,133 1.837 هزار میلیارد 1398/08/25
فجام 152.00 17,900 298,569 2.148 هزار میلیارد 1398/08/25
فاما 80.00 7,696 530,799 6.824 هزار میلیارد 1398/08/25
فبستم 102.00 2,151 2,004 111.618 میلیارد 1398/08/25
فسلیر 463.00 15,902 1.217 میلیون 1.584 هزار میلیارد 1398/07/29
فبیرا 84.00 2,716 5.442 میلیون 4.829 هزار میلیارد 1398/08/25
فنرژی 229.00 7,869 126,341 1.284 هزار میلیارد 1398/08/25
فجوش 76.00 1,607 3,595 16.632 میلیارد 1398/08/12
چدن 99.00 11,800 992,849 11.993 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها