شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

وساپا | سهام - بورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,614 0.68
قیمت پایانی: 1,602 1.42

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,650 پایانی 1,602 23.00
بیشترین 1,650 کمترین 1,577
حجم 18.925 میلیون دفعات 1,218
حد قیمت 1,544 - 1,706 ارزش 30.312 میلیارد
حجم مبنا 4.27 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
417 تعداد خریدار 1
18.875 میلیون حجم خرید 50,000
230 تعداد فروشنده -
18.925 میلیون حجم فروش -
100.00 تغییر مالکیت 100.00

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 1,850 1,614 1,615 77,300 2
3 21,234 1,613 1,617 3,082 1
1 5,000 1,605 1,619 5,700 2
1 36,766 1,624 1,634 10,000 1
1 100,000 1,622 1,640 8,750 2

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 46 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 50
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 25.55 % رتبه 79
۶ ماهه 62.12 % رتبه 70
۹ ماهه 104.36 % رتبه 62
۱ ساله 78.48 % رتبه 55
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.347 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.3

P/B

% 10

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 1,602 1.42 18.925 میلیون 1,218
1398/08/28 1,625 2.07 11.609 میلیون 787
1398/08/27 1,592 0.57 21.081 میلیون 1,365
1398/08/26 1,583 4.98 30.596 میلیون 1,183
1398/08/25 1,666 1.22 34.724 میلیون 2,561
1398/08/22 1,646 2.11 24.648 میلیون 2,131
1398/08/21 1,612 0.31 23.308 میلیون 1,909
1398/08/20 1,617 1.32 21.658 میلیون 1,431
1398/08/19 1,596 2.39 18.254 میلیون 1,402
1398/08/18 1,635 3.94 47.743 میلیون 2,809
1398/08/14 1,573 0.58 19.052 میلیون 1,442
1398/08/13 1,564 0.19 25.52 میلیون 2,001
1398/08/12 1,567 4.40 45.224 میلیون 2,289
1398/08/11 1,501 1.45 34.627 میلیون 2,496
1398/08/8 1,523 4.96 62.265 میلیون 2,662
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 13.00 3,531 2.343 میلیون 23.452 هزار میلیارد 12:29
وتوصا 10.00 4,367 625,898 11.626 هزار میلیارد 12:29
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 1.896 هزار میلیارد 1398/07/1
وخارزم 1.00 1,633 16.68 میلیون 20.4 هزار میلیارد 12:29
وسکاب 105.00 2,214 49.542 میلیون 11.06 هزار میلیارد 1398/08/28
وبیمه 278.00 6,141 3.156 میلیون 4.564 هزار میلیارد 12:29
پردیس 44.00 2,540 9.705 میلیون 3.151 هزار میلیارد 12:29
وتوسم 29.00 3,625 1.117 میلیون 16.232 هزار میلیارد 12:47
وبهمن 59.00 4,489 1.264 میلیون 12.251 هزار میلیارد 12:29
ونیکی 86.00 5,770 1.946 میلیون 40.712 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها