شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی جم

جم | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,420 0.00
قیمت پایانی: 14,471 0.00

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,798 پایانی 14,471 0.00
بیشترین 12,850 کمترین 12,402
حجم 6.114 میلیون دفعات 1,848
حد قیمت 13,620 - 15,052 ارزش 88.48 میلیارد
حجم مبنا 771.962 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
721 تعداد خریدار 7
4.666 میلیون حجم خرید 1.448 میلیون
587 تعداد فروشنده 6
3.755 میلیون حجم فروش 2.359 میلیون
284.92 تغییر مالکیت 284.92

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 5,295 14,561 14,600 8,676 2
1 300 14,499 14,649 1,000 1
1 206 14,498 14,657 4,000 1
2 8,957 12,500 12,736 239 2
1 20,000 12,460 12,737 1,081 2

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 1,251 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,929
سود نقدی 1,670
درصد توزیع 86.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 9.52 % رتبه 53
۶ ماهه 2.71 % رتبه 55
۹ ماهه 24.01 % رتبه 57
۱ ساله 4.54 % رتبه 54
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
171.879 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.94

P/B

% 7.01

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 14,471 0.00 6.114 میلیون 1,848
1398/08/22 14,471 0.00 6.114 میلیون 1,848
1398/08/21 14,471 0.00 6.114 میلیون 1,848
1398/08/20 14,471 0.00 6.114 میلیون 1,848
1398/08/19 14,471 0.00 6.114 میلیون 1,848
1398/08/18 14,471 0.00 6.114 میلیون 1,848
1398/08/14 14,471 0.00 6.114 میلیون 1,848
1398/08/13 14,471 0.00 6.114 میلیون 1,848
1398/08/12 14,471 0.00 6.114 میلیون 1,848
1398/08/11 14,471 0.00 6.114 میلیون 1,848
1398/08/8 14,471 0.00 6.114 میلیون 1,848
1398/08/6 14,471 0.00 6.114 میلیون 1,848
1398/08/4 14,471 0.00 6.114 میلیون 1,848
1398/08/1 14,471 0.00 6.114 میلیون 1,848
1398/07/30 14,471 0.00 6.114 میلیون 1,848
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 77.00 7,840 2.392 میلیون 63.617 هزار میلیارد 1398/08/25
شپاکسا 18.00 12,242 1.253 میلیون 13.369 هزار میلیارد 1398/08/25
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 5.09 هزار میلیارد 1398/04/22
شاملا 1,802 37,851 922,174 15.841 هزار میلیارد 1398/08/25
شپدیس 249.00 23,680 591,104 142.764 هزار میلیارد 1398/08/25
تاپیکو 8.00 3,025 12.549 میلیون 250.368 هزار میلیارد 1398/08/25
پارسان 20.00 6,325 4.829 میلیون 256.325 هزار میلیارد 1398/08/25
فارس 66.00 6,788 1.325 میلیون 621.56 هزار میلیارد 1398/08/25
شکربن 944.00 32,196 1.599 میلیون 8.119 هزار میلیارد 1398/08/25
شمواد 46.00 3,701 - 537.65 میلیارد 1395/08/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها