شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

شیران | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,770 1.21
قیمت پایانی: 13,776 1.17

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,921 پایانی 13,776 163.00
بیشترین 14,056 کمترین 13,311
حجم 2.679 میلیون دفعات 1,287
حد قیمت 13,243 - 14,635 ارزش 36.899 میلیارد
حجم مبنا 720.15 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
489 تعداد خریدار 3
2.154 میلیون حجم خرید 525,000
395 تعداد فروشنده -
2.679 میلیون حجم فروش -
876.33 تغییر مالکیت 876.33

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 27,696 13,737 13,770 11,641 1
1 75 13,731 13,800 13,334 3
1 75 13,730 13,802 2,000 1
1 100 13,916 14,020 2,000 1
2 29,881 13,900 14,030 6,356 2

EPS

سال مالی 1397/09/30
پیش بینی سود 1,578
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/09/30
سود واقعی 762
سود نقدی 600
درصد توزیع 78.74 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 29.13 % رتبه 47
۶ ماهه 78.01 % رتبه 40
۹ ماهه 223.92 % رتبه 36
۱ ساله 259.7 % رتبه 33
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
64.523 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.79

P/B

% 15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 13,776 1.17 2.679 میلیون 1,287
1398/08/28 13,939 1.76 3.601 میلیون 1,144
1398/08/27 13,698 2.32 6.063 میلیون 1,532
1398/08/26 13,388 4.83 7.841 میلیون 1,805
1398/08/25 14,067 1.30 5.527 میلیون 2,161
1398/08/22 13,886 2.55 9.953 میلیون 3,091
1398/08/21 13,541 2.64 8.528 میلیون 3,540
1398/08/20 13,908 0.68 5.513 میلیون 2,194
1398/08/19 14,003 3.70 40.624 میلیون 4,229
1398/08/18 14,541 2.02 10.02 میلیون 4,144
1398/08/14 14,253 3.35 15.136 میلیون 4,458
1398/08/13 13,791 0.54 12.205 میلیون 3,603
1398/08/12 13,866 0.62 14.391 میلیون 5,264
1398/08/11 13,952 3.49 30.534 میلیون 8,075
1398/08/8 13,481 4.80 14.618 میلیون 2,276
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 65.00 7,850 1.613 میلیون 63.028 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 126.00 12,150 1.695 میلیون 13.227 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 5.569 هزار میلیارد 1398/08/26
شاملا 1,790 40,000 390,238 16.59 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 617.00 23,299 2.307 میلیون 139.026 هزار میلیارد 12:29
تاپیکو 5.00 3,069 10.35 میلیون 249.146 هزار میلیارد 12:29
پارسان 89.00 6,250 2.998 میلیون 255.96 هزار میلیارد 12:29
فارس 80.00 6,716 1.018 میلیون 619.089 هزار میلیارد 12:28
شکربن 905.00 29,560 1.104 میلیون 7.415 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 537.65 میلیارد 1395/08/6
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها