شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

فملی | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,265 0.02
قیمت پایانی: 5,272 0.11

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,300 پایانی 5,272 6.00
بیشترین 5,301 کمترین 5,250
حجم 10.911 میلیون دفعات 1,302
حد قیمت 5,003 - 5,529 ارزش 57.521 میلیارد
حجم مبنا 1.902 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
322 تعداد خریدار 19
4.988 میلیون حجم خرید 5.923 میلیون
280 تعداد فروشنده 14
7.384 میلیون حجم فروش 3.527 میلیون
2.643 میلیون تغییر مالکیت 2.643 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 15,000 5,260 5,265 12,914 1
1 15,000 5,259 5,266 1,800 2
1 11,378 5,258 5,267 3,000 1
1 1,000 5,271 5,284 700 1
2 6,658 5,270 5,285 31,000 2

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 740 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 692
سود نقدی 150
درصد توزیع 21.68 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 26.5 % رتبه 8
۶ ماهه 35.78 % رتبه 6
۹ ماهه 94.98 % رتبه 6
۱ ساله 74.64 % رتبه 7
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
410.748 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.14

P/B

% 5

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 5,272 0.11 10.911 میلیون 1,302
1398/08/28 5,266 0.34 8.738 میلیون 1,246
1398/08/27 5,284 0.04 12.508 میلیون 1,254
1398/08/26 5,286 0.71 31.071 میلیون 2,219
1398/08/25 5,249 0.17 11.143 میلیون 1,280
1398/08/22 5,258 0.89 12.951 میلیون 2,165
1398/08/21 5,305 0.25 8.991 میلیون 2,274
1398/08/20 5,292 0.32 19.992 میلیون 1,648
1398/08/19 5,309 0.26 8.644 میلیون 1,206
1398/08/18 5,323 0.19 15.499 میلیون 2,182
1398/08/14 5,313 0.13 15.055 میلیون 1,702
1398/08/13 5,306 0.47 12.304 میلیون 1,649
1398/08/12 5,331 0.50 12.79 میلیون 1,792
1398/08/11 5,358 0.59 15.891 میلیون 2,205
1398/08/8 5,390 0.13 17.48 میلیون 2,491
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 490.00 52,550 94,084 6.336 هزار میلیارد 12:29
فخاس 75.00 15,077 27,442 134.991 هزار میلیارد 12:29
فسپا 258.00 11,199 312,743 7.146 هزار میلیارد 12:29
فمراد 146.00 26,020 328,882 1.282 هزار میلیارد 12:29
فخوز 201.00 8,630 1.317 میلیون 165.895 هزار میلیارد 12:29
فولاژ 28.00 5,869 967,544 32.12 هزار میلیارد 12:29
فجر 765.00 14,541 3.34 میلیون 12.62 هزار میلیارد 12:29
فولاد 36.00 4,404 26.323 میلیون 573.43 هزار میلیارد 12:29
وتوکا 10.00 5,107 6.77 میلیون 13.263 هزار میلیارد 12:29
فلوله 292.00 12,208 2.226 میلیون 6.034 هزار میلیارد 12:44
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها