شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پالایش نفت بندرعباس

شبندر | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,790 0.39
قیمت پایانی: 17,749 0.62

آخرین معامله

1398/08/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,800 پایانی 17,749 110.00
بیشترین 17,987 کمترین 17,580
حجم 2.659 میلیون دفعات 1,183
حد قیمت 16,967 - 18,751 ارزش 47.186 میلیارد
حجم مبنا 555.155 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/29
حقیقی حقوقی
459 تعداد خریدار 5
1.684 میلیون حجم خرید 974,653
302 تعداد فروشنده 3
2.285 میلیون حجم فروش 373,086
131.73 تغییر مالکیت 131.73

عرضه و تقاضا

1398/08/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 90 17,777 17,790 1,588 1
1 200 17,770 17,798 1,582 1
1 60 17,761 17,799 8,580 1
1 100 17,640 17,885 100 1
1 100 17,622 17,898 30 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 2,558 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,543
سود نقدی 1,700
درصد توزیع 66.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 22.83 % رتبه 25
۶ ماهه 32.52 % رتبه 34
۹ ماهه 78.68 % رتبه 25
۱ ساله 54.85 % رتبه 21
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
246.454 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.48

P/B

% 5

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 17,749 0.62 2.659 میلیون 1,183
1398/08/28 17,859 0.75 1.74 میلیون 1,198
1398/08/27 17,994 0.17 3.477 میلیون 992
1398/08/26 17,963 2.51 7.687 میلیون 1,326
1398/08/25 18,425 2.29 15.194 میلیون 4,868
1398/08/22 18,013 0.48 5.237 میلیون 1,262
1398/08/21 18,100 2.42 6.483 میلیون 2,134
1398/08/20 17,672 1.28 3.716 میلیون 1,062
1398/08/19 17,448 0.62 5.578 میلیون 1,066
1398/08/18 17,556 1.43 8.452 میلیون 1,677
1398/08/14 17,811 0.45 5.153 میلیون 1,004
1398/08/13 17,732 2.17 4.249 میلیون 1,248
1398/08/12 18,125 0.77 4.489 میلیون 1,313
1398/08/11 18,266 1.27 3.917 میلیون 1,293
1398/08/8 18,500 0.20 5.636 میلیون 1,577
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپنا 59.00 5,389 12.371 میلیون 274.992 هزار میلیارد 1398/08/29
شنفت 845.00 17,747 3.184 میلیون 35.17 هزار میلیارد 1398/08/29
شبهرن 1,133 23,890 4.092 میلیون 61.513 هزار میلیارد 1398/08/29
ونفت 267.00 6,667 4.606 میلیون 11.029 هزار میلیارد 1398/08/29
شبریز 748.00 33,000 656,530 129.03 هزار میلیارد 1398/08/29
شسپا 77.00 8,696 5.853 میلیون 51.894 هزار میلیارد 1398/08/29
شراز 714.00 44,498 210,651 45.863 هزار میلیارد 1398/08/29
شتران 102.00 3,440 11.171 میلیون 66.3 هزار میلیارد 1398/08/4
شپاس 127.00 8,249 1.623 میلیون 19.577 هزار میلیارد 1398/08/29
شرانل 584.00 14,050 5.459 میلیون 28.18 هزار میلیارد 1398/08/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها