شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پالایش نفت شیراز

شراز | سهام - فرابورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 46,290 3.92
قیمت پایانی: 46,762 2.94

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 47,000 پایانی 46,762 1,415.00
بیشترین 47,455 کمترین 46,005
حجم 225,192 دفعات 477
حد قیمت 45,769 - 50,585 ارزش 10.53 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
243 تعداد خریدار -
225,192 حجم خرید -
170 تعداد فروشنده 2
128,834 حجم فروش 96,358
92.41 تغییر مالکیت 92.41

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 1,000 46,213 46,399 20 1
5 1,940 46,211 46,400 310 2
1 500 46,210 46,459 2,695 1
1 1,000 43,703 44,099 200 1
2 2,000 43,601 44,148 1,000 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 5,227 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 5,223
سود نقدی 2,500
درصد توزیع 47.87 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 9.85 % رتبه 883
۶ ماهه 55.3 % رتبه 884
۹ ماهه 79.92 % رتبه 884
۱ ساله 88.17 % رتبه 884
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
45.202 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.47

P/B

% 4.98

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/09/20 46,762 2.94 225,192 477
1398/09/19 48,177 0.31 273,925 636
1398/09/18 48,026 2.28 645,660 1,130
1398/09/17 46,955 4.15 1.502 میلیون 1,233
1398/09/16 45,084 1.74 307,864 394
1398/09/14 44,312 0.00 211,634 414
1398/09/13 44,312 0.28 211,634 414
1398/09/12 44,188 0.80 257,834 341
1398/09/11 44,544 0.05 258,556 309
1398/09/10 44,524 2.48 280,819 367
1398/09/9 43,445 1.24 330,127 548
1398/09/6 43,990 0.57 220,352 419
1398/09/5 43,739 0.06 446,810 396
1398/09/4 43,766 0.11 445,276 483
1398/09/3 43,815 1.22 270,925 467
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپنا 27.00 5,427 23.783 میلیون 276.573 هزار میلیارد 12:29
شنفت 1,133 23,802 7.618 میلیون 47.498 هزار میلیارد 12:22
شبهرن 84.00 24,885 679,327 64.353 هزار میلیارد 12:37
ونفت 173.00 8,405 3.494 میلیون 13.806 هزار میلیارد 12:29
شبندر 336.00 18,690 8.54 میلیون 257.936 هزار میلیارد 12:30
شبریز 682.00 34,785 752,160 131.958 هزار میلیارد 12:29
شسپا 219.00 9,755 7.748 میلیون 58.704 هزار میلیارد 12:30
شتران 102.00 3,440 11.171 میلیون 66.3 هزار میلیارد 1398/08/4
شپاس 503.00 10,568 3.689 میلیون 25.145 هزار میلیارد 13:31
شرانل 344.00 14,693 670,095 29.292 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها