شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

بجهرم | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,489 1.18
قیمت پایانی: 2,491 1.26

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,461 پایانی 2,491 31.00
بیشترین 2,529 کمترین 2,450
حجم 23.474 میلیون دفعات 6,780
حد قیمت 2,337 - 2,583 ارزش 58.471 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,078 تعداد خریدار 9
22.176 میلیون حجم خرید 1.297 میلیون
4,460 تعداد فروشنده 9
23.338 میلیون حجم فروش 135,522
147.52 تغییر مالکیت 147.52

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 9,710 2,487 2,489 1,492 1
3 98,672 2,486 2,490 500 1
4 15,564 2,485 2,493 2,118 1
4 66,240 2,460 2,467 3,493 2
1 500 2,459 2,470 149,774 9

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 20 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 17
سود نقدی 2
درصد توزیع 11.76 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 22.21 % رتبه 9
۶ ماهه 22.21 % رتبه 62
۹ ماهه 22.21 % رتبه 318
۱ ساله 22.21 % رتبه 485
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
59.398 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.25

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 2,491 1.26 23.474 میلیون 6,780
1398/08/28 2,460 1.15 21.569 میلیون 6,358
1398/08/27 2,432 0.50 22.931 میلیون 5,559
1398/08/26 2,420 4.84 48.794 میلیون 7,544
1398/08/25 2,543 0.47 40.076 میلیون 9,087
1398/08/22 2,531 0.39 31.617 میلیون 9,787
1398/08/21 2,541 0.83 35.114 میلیون 10,639
1398/08/20 2,520 1.18 35.429 میلیون 11,006
1398/08/19 2,550 2.19 62.757 میلیون 15,507
1398/08/18 2,607 4.99 36.606 میلیون 6,092
1398/08/14 2,483 3.29 57.468 میلیون 15,278
1398/08/13 2,404 1.56 37.243 میلیون 11,582
1398/08/12 2,442 0.33 49.072 میلیون 15,934
1398/08/11 2,434 2.72 58.427 میلیون 19,718
1398/08/8 2,502 1.01 54.527 میلیون 18,832
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مبین 84.00 9,192 1.29 میلیون 131.332 هزار میلیارد 12:29
بفجر 159.00 9,322 1.407 میلیون 61.282 هزار میلیارد 12:36
بکهنوج 712.00 13,541 262,686 8.571 هزار میلیارد 1398/08/26
وهور 191.00 5,337 2.104 میلیون 21.132 هزار میلیارد 12:29
بمپنا 39.00 48,600 133,993 35.503 هزار میلیارد 12:30
دماوند 1,026 48,620 93,569 133.733 هزار میلیارد 12:29
دماوند - 48,620 308.43 23.443 هزار میلیارد 12:29
بزاگرس 126.00 5,965 2.689 میلیون 18 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها