شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک‌پارسیان‌

وپارس | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,390 1.06
قیمت پایانی: 2,363 0.08

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,355 پایانی 2,363 2.00
بیشترین 2,390 کمترین 2,349
حجم 14.958 میلیون دفعات 1,622
حد قیمت 2,247 - 2,483 ارزش 35.348 میلیارد
حجم مبنا 3.805 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
500 تعداد خریدار 3
9.737 میلیون حجم خرید 5.221 میلیون
377 تعداد فروشنده -
14.958 میلیون حجم فروش -
155.34 تغییر مالکیت 155.34

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 22,000 2,386 2,390 50,664 3
1 32,960 2,385 2,395 15,900 2
1 62,500 2,382 2,397 10,000 1
1 43,000 2,347 2,369 444 1
3 9,368 2,346 2,370 24,411 3

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود -588 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 86
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 14.42 % رتبه 32
۶ ماهه 43.35 % رتبه 48
۹ ماهه 120.57 % رتبه 50
۱ ساله 97.47 % رتبه 48
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
56.192 هزار میلیارد

ارزش بازار

-3.58

P/B

% 70

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 2,363 0.09 14.958 میلیون 1,622
1398/08/28 2,365 1.16 14.652 میلیون 1,495
1398/08/27 2,338 3.27 34.73 میلیون 2,862
1398/08/26 2,417 4.73 17.017 میلیون 989
1398/08/25 2,537 3.46 21.744 میلیون 2,290
1398/08/22 2,628 2.56 20.849 میلیون 2,200
1398/08/21 2,697 2.51 18.329 میلیون 2,203
1398/08/20 2,631 1.78 21.251 میلیون 2,160
1398/08/19 2,585 0.04 37.885 میلیون 3,030
1398/08/18 2,586 4.01 126.298 میلیون 7,201
1398/08/14 2,694 4.97 46.868 میلیون 1,633
1398/08/13 2,835 4.99 3.619 میلیون 342
1398/08/12 2,984 3.24 90.556 میلیون 5,746
1398/08/11 3,084 0.13 20.292 میلیون 1,641
1398/08/8 3,088 1.98 12.53 میلیون 1,540
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 15.00 5,473 41.048 میلیون 272.8 هزار میلیارد 12:29
وپاسار 25.00 2,125 15.205 میلیون 106.546 هزار میلیارد 12:29
وپست 105.00 4,173 4.672 میلیون 13.483 هزار میلیارد 12:30
وبصادر 5.00 556 153.473 میلیون 98.023 هزار میلیارد 12:29
وسینا 10.00 2,160 2.121 میلیون 21.52 هزار میلیارد 12:29
ونوین 8.00 2,715 46.994 میلیون 35.769 هزار میلیارد 12:30
وخاور 76.00 3,800 2.044 میلیون 37.77 هزار میلیارد 12:47
وکار 37.00 3,050 319,414 26.257 هزار میلیارد 12:25
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
وتجارت 8.00 450 227.377 میلیون 101.215 هزار میلیارد 16:46
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها