شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پلی‌اکریل‌

شپلی | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه تولید نخهای مصنوعی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 487 1.81
قیمت پایانی: 5,405 989.72

آخرین معامله

1398/06/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 490 پایانی 5,405 4,909.00
بیشترین 500 کمترین 477
حجم 31.314 میلیون دفعات 1,801
حد قیمت 460 - 508 ارزش 15.154 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/06/13
حقیقی حقوقی
547 تعداد خریدار -
31.314 میلیون حجم خرید -
422 تعداد فروشنده 1
31.299 میلیون حجم فروش 14,968
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/06/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
8 274,820 486 487 62,210 1
10 199,259 485 488 5,672 1
3 116,000 484 490 69,810 3
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
19.301 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/13 5,405 1,016.74 31.314 میلیون 1,801
1396/06/21 484 0.00 31.314 میلیون 1,801
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 65.00 7,850 1.613 میلیون 63.028 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 126.00 12,150 1.695 میلیون 13.227 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 5.569 هزار میلیارد 1398/08/26
شاملا 1,790 40,000 390,238 16.59 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 617.00 23,299 2.307 میلیون 139.026 هزار میلیارد 12:29
تاپیکو 5.00 3,069 10.35 میلیون 249.146 هزار میلیارد 12:29
پارسان 89.00 6,250 2.998 میلیون 255.96 هزار میلیارد 12:29
فارس 80.00 6,716 1.018 میلیون 619.089 هزار میلیارد 12:28
شکربن 905.00 29,560 1.104 میلیون 7.415 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 537.65 میلیارد 1395/08/6
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها