شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حفاری شمال

حفاری | سهام - بورس
گروه:

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

زیر گروه:

خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,124 4.99
قیمت پایانی: 5,178 3.99

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,430 پایانی 5,178 215.00
بیشترین 5,430 کمترین 5,124
حجم 22.606 میلیون دفعات 3,605
حد قیمت 5,124 - 5,662 ارزش 117.055 میلیارد
حجم مبنا 1.742 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
1,498 تعداد خریدار 11
21.061 میلیون حجم خرید 1.545 میلیون
700 تعداد فروشنده 5
21.252 میلیون حجم فروش 1.354 میلیون
2.75 میلیون تغییر مالکیت 2.75 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 10 5,124 5,124 953,867 16
2 4,000 5,050 5,155 9,000 1
1 200 5,002 5,176 3,000 1
1 800 5,390 5,499 95 1
1 8,065 5,386 5,579 61,000 2

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 807 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 269
سود نقدی 30
درصد توزیع 11.15 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 44.16 % رتبه 43
۶ ماهه 37.12 % رتبه 60
۹ ماهه 128.63 % رتبه 64
۱ ساله 52.5 % رتبه 64
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.102 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.22

P/B

% 9

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 5,178 3.99 22.606 میلیون 3,605
1398/08/22 5,393 4.86 27.591 میلیون 2,650
1398/08/21 5,143 1.53 63.262 میلیون 7,136
1398/08/20 5,223 4.99 2.698 میلیون 574
1398/08/19 5,497 0.59 9.707 میلیون 2,117
1398/08/18 5,465 0.00 19.799 میلیون 3,933
1398/08/14 5,465 1.23 12.539 میلیون 1,966
1398/08/13 5,533 1.55 19.683 میلیون 2,998
1398/08/12 5,620 4.19 25.028 میلیون 2,644
1398/08/11 5,394 3.45 27.688 میلیون 3,667
1398/08/8 5,214 4.78 5.367 میلیون 694
1398/08/6 4,976 3.97 9.768 میلیون 1,231
1398/08/4 4,786 0.13 11.452 میلیون 1,866
1398/08/1 4,780 0.40 16.195 میلیون 2,453
1398/07/30 4,799 8.49 59.61 میلیون 3,613
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها