شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک صادرات ایران

وبصادر | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 529 2.12
قیمت پایانی: 527 1.74

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 523 پایانی 527 9.00
بیشترین 534 کمترین 520
حجم 141.891 میلیون دفعات 4,798
حد قیمت 493 - 543 ارزش 74.828 میلیارد
حجم مبنا 19.011 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
814 تعداد خریدار 7
109.946 میلیون حجم خرید 31.944 میلیون
839 تعداد فروشنده 5
131.668 میلیون حجم فروش 10.222 میلیون
40.316 میلیون تغییر مالکیت 40.316 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 64,669 528 530 391,846 13
2 39,800 527 531 1.002 میلیون 21
3 134,203 526 532 322,955 12
18 577,966 511 520 424,995 14
130 9.138 میلیون 510 521 275,082 7

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 3 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -138
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 25.91 % رتبه 3
۶ ماهه 14.54 % رتبه 5
۹ ماهه 26 % رتبه 5
۱ ساله 33.47 % رتبه 5
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
90.833 هزار میلیارد

ارزش بازار

0.62

P/B

% 11

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/21 527 1.74 141.891 میلیون 4,798
1398/08/20 518 0.39 130.971 میلیون 4,518
1398/08/19 520 0.76 124.325 میلیون 4,239
1398/08/18 524 0.38 135.651 میلیون 4,843
1398/08/14 526 0.96 136.393 میلیون 4,870
1398/08/13 521 4.05 260.095 میلیون 9,082
1398/08/12 543 0.19 179.322 میلیون 6,781
1398/08/11 542 1.63 208.802 میلیون 7,758
1398/08/8 551 0.90 208.291 میلیون 7,570
1398/08/6 556 0.54 195.402 میلیون 6,938
1398/08/4 559 1.24 175.233 میلیون 5,562
1398/08/1 566 0.35 183.687 میلیون 5,549
1398/07/30 568 1.61 214.889 میلیون 7,285
1398/07/29 559 1.82 218.383 میلیون 7,361
1398/07/28 549 0.72 270.493 میلیون 8,914
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 41.00 5,409 22.623 میلیون 271.25 هزار میلیارد 12:29
وپاسار 51.00 2,163 29.471 میلیون 109.67 هزار میلیارد 12:29
وپست 201.00 4,224 5.972 میلیون 13.506 هزار میلیارد 12:28
وپارس 58.00 2,689 18.329 میلیون 64.081 هزار میلیارد 12:29
وسینا 108.00 2,269 10.748 میلیون 22.66 هزار میلیارد 12:25
ونوین 140.00 2,944 119.9 میلیون 38.658 هزار میلیارد 12:29
وخاور 12.00 3,700 1.194 میلیون 36.92 هزار میلیارد 12:29
وکار 1.00 3,168 914,460 26.945 هزار میلیارد 12:29
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
وتجارت 2.00 448 196.726 میلیون 100.767 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها