شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کربن‌ ایران‌

شکربن | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه تولید سایر محصولات شیمیایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,560 3.16
قیمت پایانی: 29,658 3.50

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,941 پایانی 29,658 1,003.00
بیشترین 29,999 کمترین 28,941
حجم 1.104 میلیون دفعات 820
حد قیمت 27,223 - 30,087 ارزش 32.756 میلیارد
حجم مبنا 100 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
332 تعداد خریدار 1
1.101 میلیون حجم خرید 3,300
198 تعداد فروشنده 3
1.092 میلیون حجم فروش 12,150
6.41 تغییر مالکیت 6.41

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 350 29,557 29,568 160 1
1 596 29,556 29,588 1,015 1
1 500 29,552 29,589 100,000 2
1 11,000 29,089 29,379 596 1
1 383 29,000 29,380 134 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 608 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,836
سود نقدی 1,400
درصد توزیع 76.25 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 44.05 % رتبه 82
۶ ماهه 53.37 % رتبه 105
۹ ماهه 27.62 % رتبه 117
۱ ساله 190.91 % رتبه 114
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.164 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.33

P/B

% 45

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 29,658 3.50 1.104 میلیون 820
1398/08/28 28,655 2.91 2.636 میلیون 1,647
1398/08/27 29,515 4.33 2.989 میلیون 1,333
1398/08/26 30,852 5.00 114,800 155
1398/08/25 32,475 2.01 1.599 میلیون 1,041
1398/08/22 33,140 4.37 2.824 میلیون 2,065
1398/08/21 31,752 0.07 1.789 میلیون 1,207
1398/08/20 31,730 1.21 1.978 میلیون 1,375
1398/08/19 32,119 0.47 1.875 میلیون 1,575
1398/08/18 32,271 4.41 4.208 میلیون 2,165
1398/08/14 30,907 3.62 4.441 میلیون 2,009
1398/08/13 29,827 3.51 3.392 میلیون 1,559
1398/08/12 30,912 3.52 5.221 میلیون 2,759
1398/08/11 29,862 4.76 11.938 میلیون 2,722
1398/08/8 28,505 5.00 100,435 107
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 65.00 7,850 1.613 میلیون 63.028 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 126.00 12,150 1.695 میلیون 13.227 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 5.569 هزار میلیارد 1398/08/26
شاملا 1,790 40,000 390,238 16.59 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 617.00 23,299 2.307 میلیون 139.026 هزار میلیارد 12:29
تاپیکو 5.00 3,069 10.35 میلیون 249.146 هزار میلیارد 12:29
پارسان 89.00 6,250 2.998 میلیون 255.96 هزار میلیارد 12:29
فارس 80.00 6,716 1.018 میلیون 619.089 هزار میلیارد 12:28
شمواد 46.00 3,701 - 537.65 میلیارد 1395/08/6
شسینا 915.00 72,000 77,144 2.231 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها