شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

جم پیلن | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 26,350 0.50
قیمت پایانی: 26,463 0.08

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,060 پایانی 26,463 20.00
بیشترین 27,060 کمترین 26,332
حجم 1.058 میلیون دفعات 1,342
حد قیمت 25,159 - 27,807 ارزش 27.984 میلیارد
حجم مبنا 369,877 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
568 تعداد خریدار 1
677,501 حجم خرید 380,000
423 تعداد فروشنده 4
1.035 میلیون حجم فروش 22,692
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 1,500 26,350 26,380 160 2
1 100 26,343 26,400 3,745 6
1 40 26,342 26,423 246 1
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
52.926 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 26,463 0.08 1.058 میلیون 1,342
1398/08/22 26,483 0.48 842,507 1,289
1398/08/21 26,610 1.18 1.628 میلیون 1,353
1398/08/20 26,300 0.24 681,241 1,401
1398/08/19 26,364 1.29 1.142 میلیون 1,760
1398/08/18 26,709 1.21 2.1 میلیون 2,644
1398/08/14 27,036 0.23 1.459 میلیون 1,373
1398/08/13 27,098 0.18 929,072 1,166
1398/08/12 27,147 0.17 1.057 میلیون 1,368
1398/08/11 27,193 0.36 1.284 میلیون 1,679
1398/08/8 27,290 0.23 1.507 میلیون 2,034
1398/08/6 27,352 0.95 890,651 1,072
1398/08/4 27,094 0.06 708,496 1,193
1398/08/1 27,111 1.83 2.324 میلیون 2,014
1398/07/30 27,617 1.93 704,872 1,166
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 77.00 7,840 2.392 میلیون 63.617 هزار میلیارد 1398/08/25
شپاکسا 18.00 12,242 1.253 میلیون 13.369 هزار میلیارد 1398/08/25
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 5.09 هزار میلیارد 1398/04/22
شاملا 1,802 37,851 922,174 15.841 هزار میلیارد 1398/08/25
شپدیس 249.00 23,680 591,104 142.764 هزار میلیارد 1398/08/25
تاپیکو 8.00 3,025 12.549 میلیون 250.368 هزار میلیارد 1398/08/25
پارسان 20.00 6,325 4.829 میلیون 256.325 هزار میلیارد 1398/08/25
فارس 66.00 6,788 1.325 میلیون 621.56 هزار میلیارد 1398/08/25
شکربن 944.00 32,196 1.599 میلیون 8.119 هزار میلیارد 1398/08/25
شمواد 46.00 3,701 - 537.65 میلیارد 1395/08/6
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها