شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زامیاد

خزامیا | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,607 0.68
قیمت پایانی: 1,604 0.87

آخرین معامله

12:36
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,634 پایانی 1,604 14.00
بیشترین 1,639 کمترین 1,566
حجم 17.129 میلیون دفعات 1,359
حد قیمت 1,538 - 1,698 ارزش 27.477 میلیارد
حجم مبنا 2.212 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:36
حقیقی حقوقی
464 تعداد خریدار 2
17.012 میلیون حجم خرید 117,000
315 تعداد فروشنده 2
17.027 میلیون حجم فروش 102,220
188.30 تغییر مالکیت 188.30

عرضه و تقاضا

12:36
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 30,000 1,608 1,610 224,001 4
1 8,700 1,607 1,613 1 1
1 50,128 1,606 1,617 99,652 2
1 39,000 1,612 1,625 5,000 2
2 42,000 1,610 1,626 1,882 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود -59 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -134
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 21.57 % رتبه 46
۶ ماهه 21.75 % رتبه 44
۹ ماهه 74.83 % رتبه 35
۱ ساله 43.35 % رتبه 31
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.947 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.86

P/B

% 35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 1,604 0.87 17.129 میلیون 1,359
1398/08/28 1,618 2.15 13.92 میلیون 1,092
1398/08/27 1,584 1.28 17.748 میلیون 1,279
1398/08/26 1,564 4.98 71.628 میلیون 2,784
1398/08/25 1,646 2.78 56.071 میلیون 3,574
1398/08/22 1,693 4.57 107.471 میلیون 4,409
1398/08/21 1,619 0.50 24.323 میلیون 1,719
1398/08/20 1,611 0.25 29.311 میلیون 1,812
1398/08/19 1,607 4.29 32.268 میلیون 2,330
1398/08/18 1,679 2.82 34.544 میلیون 2,265
1398/08/14 1,633 1.09 29.972 میلیون 1,877
1398/08/13 1,651 1.20 31.165 میلیون 2,243
1398/08/12 1,671 4.31 74.623 میلیون 3,365
1398/08/11 1,602 2.02 31.55 میلیون 2,150
1398/08/8 1,635 3.03 35.018 میلیون 2,684
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خپویش 4.00 53,810 123,509 5.174 هزار میلیارد 12:29
ورنا 9.00 1,435 8.13 میلیون 11.486 هزار میلیارد 12:29
خمحور 189.00 9,439 138,108 3.934 هزار میلیارد 12:29
خاهن 72.00 5,173 3.724 میلیون 14.059 هزار میلیارد 12:29
خریخت 110.00 1,647 28.676 میلیون 1.94 هزار میلیارد 12:29
خلنت 600.00 39,120 85,024 3.465 هزار میلیارد 12:29
خمهر 90.00 1,903 8.28 میلیون 3.504 هزار میلیارد 12:38
خنصیر 885.00 9,528 1.806 میلیون 1.791 هزار میلیارد 12:28
خکمک 116.00 5,400 2.573 میلیون 1.729 هزار میلیارد 12:37
ختراک 441.00 11,250 1.626 میلیون 6.41 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها