شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح . سایپاشیشه‌

کساپاح | سهام - بورس
گروه:

سایر محصولات کانی غیرفلزی

زیر گروه:

زیر گروه تولید شیشه

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 567 10.00
قیمت پایانی: 569 9.68

آخرین معامله

1396/05/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 610 پایانی 569 61.00
بیشترین 610 کمترین 567
حجم 45.274 میلیون دفعات 1,868
حد قیمت 513 - 625 ارزش 25.777 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/05/11
حقیقی حقوقی
61 تعداد خریدار 2
12.091 میلیون حجم خرید 33.184 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 45.274 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/05/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 569 0.00 - -
1398/06/9 569 0.00 - -
1398/06/6 569 0.00 - -
1398/06/5 569 0.00 - -
1398/06/4 569 0.00 - -
1398/06/3 569 0.00 - -
1398/06/2 569 0.00 - -
1398/05/30 569 0.00 - -
1398/05/28 569 0.00 - -
1398/05/27 569 0.00 - -
1398/05/26 569 0.00 - -
1398/05/23 569 0.00 - -
1398/05/22 569 0.00 - -
1398/05/20 569 0.00 - -
1398/05/19 569 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کسرا 92.00 16,455 6.583 میلیون 9.795 هزار میلیارد 1398/08/25
کخاک 1,084 28,400 378,332 13.959 هزار میلیارد 1398/08/25
کفپارس 1,584 34,800 532,895 3.506 هزار میلیارد 1398/08/25
کسرام 1,080 25,001 342,535 1.525 هزار میلیارد 1398/08/25
کفرا 245.00 18,600 520,203 6.979 هزار میلیارد 1398/08/25
کساپا 297.00 6,351 4.06 میلیون 1.507 هزار میلیارد 1398/08/25
کاذر 142.00 10,000 4.095 میلیون 4.672 هزار میلیارد 1398/08/25
کرازی 166.00 8,163 1.141 میلیون 7.087 هزار میلیارد 1398/08/25
کپشیر 1,319 25,073 324,388 3.775 هزار میلیارد 1398/08/25
کگاز 982.00 23,900 4.137 میلیون 10.789 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها