شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری صدرتامین

تاصیکو | سهام - بورس
گروه:

استخراج کانه‌های فلزی

زیر گروه:

استخراج سایر کانه های فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,992 2.99
قیمت پایانی: 3,032 4.37

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,899 پایانی 3,032 127.00
بیشترین 3,050 کمترین 2,885
حجم 64.118 میلیون دفعات 3,235
حد قیمت 2,760 - 3,050 ارزش 194.434 میلیارد
حجم مبنا 3.436 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
697 تعداد خریدار 7
12.088 میلیون حجم خرید 52.03 میلیون
900 تعداد فروشنده 9
19.594 میلیون حجم فروش 44.525 میلیون
1.541 میلیون تغییر مالکیت 1.541 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,000 2,991 2,992 19,650 2
5 27,858 2,990 2,993 25,940 4
1 2,000 2,989 2,994 94,372 2
3 44,812 2,885 2,920 6,545 2
1 90,000 2,884 2,927 1,000 1

EPS

سال مالی 1398/02/31
پیش بینی سود -
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/02/31
سود واقعی 296
سود نقدی 450
درصد توزیع 152.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 23.04 % رتبه 42
۶ ماهه 28.47 % رتبه 14
۹ ماهه 53.64 % رتبه 14
۱ ساله 53.64 % رتبه 30
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
58.1 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.17

P/B

% 9.56

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/21 3,032 4.37 64.118 میلیون 3,235
1398/08/20 2,905 0.85 8.631 میلیون 1,711
1398/08/19 2,930 1.25 8.832 میلیون 1,397
1398/08/18 2,967 1.96 9.413 میلیون 1,810
1398/08/14 2,910 0.27 13.773 میلیون 1,930
1398/08/13 2,918 1.78 12.871 میلیون 1,841
1398/08/12 2,971 1.85 17.821 میلیون 2,549
1398/08/11 3,027 1.53 25.427 میلیون 3,871
1398/08/8 3,074 3.36 30.753 میلیون 4,576
1398/08/6 2,974 3.84 31.819 میلیون 3,554
1398/08/4 2,864 2.62 18.212 میلیون 2,396
1398/08/1 2,791 1.03 7.911 میلیون 1,249
1398/07/30 2,820 3.68 17.076 میلیون 2,042
1398/07/29 2,720 0.04 19.359 میلیون 2,258
1398/07/28 2,719 3.45 22.886 میلیون 2,638
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کدما 690.00 53,600 35,584 1.638 هزار میلیارد 12:29
کاما 208.00 14,998 726,254 14.893 هزار میلیارد 12:29
کچاد 6.00 5,014 4.409 میلیون 221.496 هزار میلیارد 12:29
کنور 1.00 7,174 2.127 میلیون 21.095 هزار میلیارد 12:29
کروی 182.00 7,950 1.776 میلیون 19.085 هزار میلیارد 12:29
کگل 56.00 6,748 4.302 میلیون 324.864 هزار میلیارد 12:29
کبافق 1,589 77,280 192,002 15.451 هزار میلیارد 12:29
کمنگنز 126.00 21,995 526,961 4.449 هزار میلیارد 12:29
ومعادن 8.00 4,380 9.502 میلیون 175.104 هزار میلیارد 12:29
کنور - 7,174 3.45 میلیون 7.199 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها