شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مخابرات ایران

اخابر | سهام - بورس
گروه:

مخابرات

زیر گروه:

مخابرات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,840 1.67
قیمت پایانی: 3,812 0.93

آخرین معامله

1398/08/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,800 پایانی 3,812 35.00
بیشترین 3,880 کمترین 3,737
حجم 11.616 میلیون دفعات 1,048
حد قیمت 3,589 - 3,965 ارزش 44.275 میلیارد
حجم مبنا 2.624 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/29
حقیقی حقوقی
239 تعداد خریدار 7
2.205 میلیون حجم خرید 9.41 میلیون
327 تعداد فروشنده 8
6.196 میلیون حجم فروش 5.419 میلیون
948.83 تغییر مالکیت 948.83

عرضه و تقاضا

1398/08/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 72,899 3,840 3,850 105,094 4
1 2,600 3,836 3,858 10,000 1
2 15,000 3,831 3,859 30,000 1
1 13,000 3,764 3,798 5,000 1
1 8,888 3,762 3,799 1,500 2

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 6 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 484
سود نقدی 416
درصد توزیع 85.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 0.13 % رتبه 23
۶ ماهه 61.27 % رتبه 25
۹ ماهه 86.52 % رتبه 38
۱ ساله 76.2 % رتبه 35
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
226.62 هزار میلیارد

ارزش بازار

3

P/B

% 4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 3,812 0.93 11.616 میلیون 1,048
1398/08/28 3,777 0.34 3.668 میلیون 704
1398/08/27 3,790 0.05 6.374 میلیون 728
1398/08/26 3,792 0.34 22.708 میلیون 1,490
1398/08/25 3,779 0.84 8.705 میلیون 1,133
1398/08/22 3,811 0.34 10.392 میلیون 1,014
1398/08/21 3,824 0.00 5.055 میلیون 674
1398/08/20 3,824 0.26 5.185 میلیون 733
1398/08/19 3,814 1.50 8.729 میلیون 897
1398/08/18 3,872 0.21 7.418 میلیون 793
1398/08/14 3,864 0.10 9.493 میلیون 975
1398/08/13 3,868 0.74 9.029 میلیون 1,053
1398/08/12 3,897 0.43 7.688 میلیون 1,032
1398/08/11 3,914 0.10 7.844 میلیون 1,121
1398/08/8 3,910 0.13 8.486 میلیون 1,252
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
همراه 147.00 13,519 1.408 میلیون 258.547 هزار میلیارد 1398/08/29
همراه - 13,519 1.231 میلیون 26.826 هزار میلیارد 1398/08/29
اپرداز 647.00 13,589 1.575 میلیون 13.56 هزار میلیارد 1398/08/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها