شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری آوا نوین

وآوا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع - توقف به دلایل دیگر

آخرین قیمت: 3,347 4.99
قیمت پایانی: 3,347 4.99

آخرین معامله

1398/08/19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,347 پایانی 3,347 159.00
بیشترین 3,347 کمترین 3,347
حجم 5.448 میلیون دفعات 24,760
حد قیمت 3,180 - 3,514 ارزش 18.234 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/19
حقیقی حقوقی
167 تعداد خریدار -
5.448 میلیون حجم خرید -
24,508 تعداد فروشنده 15
5.445 میلیون حجم فروش 2,464
2.46 تغییر مالکیت 2.46

عرضه و تقاضا

1398/08/19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2150 20.779 میلیون 3,347 3,347 2,596 15
15 77,571 3,346 - - 0
9 9,136 3,345 - - 0
8 6,403 3,344 - - 0
7 10,089 3,343 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29
پیش بینی سود -
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 79
سود نقدی 100
درصد توزیع 126.58 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 54.95 % رتبه 505
۶ ماهه 54.95 % رتبه 549
۹ ماهه 54.95 % رتبه 560
۱ ساله 54.95 % رتبه 563
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.008 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.81

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/19 3,347 4.99 5.448 میلیون 24,760
1398/08/18 3,188 4.97 33.407 میلیون 83,427
1398/08/14 3,037 4.98 1.895 میلیون 10,944
1398/08/13 2,893 4.97 1.473 میلیون 9,053
1398/08/12 2,756 4.99 1.428 میلیون 8,411
1398/08/11 2,625 5.00 2.396 میلیون 14,240
1398/08/8 2,500 5.00 785,281 4,750
1398/08/6 2,381 4.98 437,052 2,679
1398/08/4 2,268 5.00 389,921 2,430
1398/08/1 2,160 0.00 150 میلیون 875,881
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 76.00 3,516 1.184 میلیون 23.873 هزار میلیارد 1398/08/25
وتوصا 60.00 4,455 672,612 11.859 هزار میلیارد 1398/08/25
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 1.896 هزار میلیارد 1398/07/1
وخارزم 36.00 1,639 22.134 میلیون 20.813 هزار میلیارد 1398/08/25
وسکاب 28.00 2,132 2.572 میلیون 10.68 هزار میلیارد 1398/08/25
وبیمه 126.00 5,980 2.954 میلیون 4.54 هزار میلیارد 1398/08/25
پردیس 22.00 2,430 3.289 میلیون 3.064 هزار میلیارد 1398/08/25
وتوسم 89.00 3,584 1.527 میلیون 16.313 هزار میلیارد 1398/08/25
وبهمن 211.00 4,680 4.158 میلیون 12.862 هزار میلیارد 1398/08/25
ونیکی 179.00 5,900 463,150 42.238 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها