شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع ماشینهای اداری ایران

مادیرا | سهام - پایه فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,356 0.00
قیمت پایانی: 23,076 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,250 پایانی 23,076 0.00
بیشترین 9,356 کمترین 9,021
حجم 9.628 میلیون دفعات 3,101
حد قیمت 22,869 - 25,275 ارزش 222.18 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,305 تعداد خریدار 6
5.73 میلیون حجم خرید 3.898 میلیون
755 تعداد فروشنده 9
6.489 میلیون حجم فروش 3.139 میلیون
2.304 میلیون تغییر مالکیت 2.304 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 3,450 23,075 23,080 12,946 1
1 100 23,061 23,150 9,000 1
2 700 23,060 23,180 4,900 2
1 112 8,928 - - 0
2 1,613 8,927 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29
پیش بینی سود -
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,295
سود نقدی 350
درصد توزیع 27.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 0.03 % رتبه 125
۶ ماهه 72.01 % رتبه 92
۹ ماهه 190.06 % رتبه 85
۱ ساله 400.39 % رتبه 18
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.515 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.93

P/B

% 14.62

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 23,076 0.00 9.628 میلیون 3,101
1398/08/28 23,076 0.00 9.628 میلیون 3,101
1398/08/27 23,076 0.00 9.628 میلیون 3,101
1398/08/26 23,076 0.00 9.628 میلیون 3,101
1398/08/25 23,076 0.00 9.628 میلیون 3,101
1398/08/22 23,076 0.00 9.628 میلیون 3,101
1398/08/21 23,076 0.00 9.628 میلیون 3,101
1398/08/20 23,076 0.00 9.628 میلیون 3,101
1398/08/19 23,076 0.00 9.628 میلیون 3,101
1398/08/18 23,076 0.00 9.628 میلیون 3,101
1398/08/14 23,076 0.00 9.628 میلیون 3,101
1398/08/13 23,076 0.00 9.628 میلیون 3,101
1398/08/12 23,076 0.00 9.628 میلیون 3,101
1398/08/11 23,076 0.00 9.628 میلیون 3,101
1398/08/8 23,076 0.00 9.628 میلیون 3,101
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
صایتل 1.00 1,000,000 20,090 3 هزار میلیارد 1396/10/20
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها