شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

فاراک | سهام - بورس
گروه:

ساخت محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,558 4.97
قیمت پایانی: 2,554 4.80

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,483 پایانی 2,554 117.00
بیشترین 2,558 کمترین 2,483
حجم 94.979 میلیون دفعات 5,240
حد قیمت 2,316 - 2,558 ارزش 242.602 میلیارد
حجم مبنا 2.515 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,234 تعداد خریدار 9
83.744 میلیون حجم خرید 11.235 میلیون
1,491 تعداد فروشنده 11
64.142 میلیون حجم فروش 30.838 میلیون
308.76 تغییر مالکیت 308.76

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
194 5.934 میلیون 2,558 2,558 500 1
3 42,538 2,557 2,600 1,400 1
3 2,910 2,556 2,620 4,250 1
1 1,600 2,465 2,530 944 2
1 80,859 2,462 2,600 1,400 1

EPS

سال مالی 1397/06/31
پیش بینی سود 47
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/06/31
سود واقعی 2
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 15 % رتبه 41
۶ ماهه 59.49 % رتبه 37
۹ ماهه 73.22 % رتبه 27
۱ ساله 58.31 % رتبه 25
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.32 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.86

P/B

% 30

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 2,554 4.80 94.979 میلیون 5,240
1398/08/28 2,437 3.53 52.94 میلیون 4,411
1398/08/27 2,354 4.39 69.684 میلیون 3,595
1398/08/26 2,255 4.69 66.368 میلیون 3,556
1398/08/25 2,366 4.69 140.529 میلیون 7,420
1398/08/22 2,260 4.49 20.559 میلیون 1,141
1398/08/21 2,163 0.65 23.63 میلیون 2,148
1398/08/20 2,149 0.51 27.76 میلیون 2,337
1398/08/19 2,138 3.17 18.057 میلیون 2,154
1398/08/18 2,208 0.72 39.75 میلیون 3,456
1398/08/14 2,224 2.63 70.817 میلیون 5,288
1398/08/13 2,167 0.19 73.3 میلیون 5,777
1398/08/12 2,163 4.49 33.594 میلیون 1,521
1398/08/11 2,070 2.73 40.066 میلیون 3,923
1398/08/8 2,128 0.14 36.287 میلیون 4,030
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فلامی 93.00 29,488 152,557 1.776 هزار میلیارد 12:29
فجام 102.00 17,480 160,108 2.11 هزار میلیارد 12:29
فاما 26.00 7,459 236,718 6.741 هزار میلیارد 12:29
فاذر 355.00 7,463 5.598 میلیون 7.463 هزار میلیارد 12:29
فبستم 102.00 2,151 2,307 111.618 میلیارد 12:02
فسلیر 463.00 15,902 1.217 میلیون 1.584 هزار میلیارد 1398/07/29
فبیرا 13.00 2,610 7.293 میلیون 4.616 هزار میلیارد 12:29
فنرژی 250.00 8,596 67,595 1.403 هزار میلیارد 11:49
فجوش 45.00 1,576 40 16.312 میلیارد 09:00
چدن 46.00 12,100 898,605 12.076 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها