شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی نوری

نوری | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 34,700 0.25
قیمت پایانی: 34,596 0.55

آخرین معامله

1398/08/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 34,851 پایانی 34,596 190.00
بیشترین 35,005 کمترین 34,301
حجم 1.076 میلیون دفعات 1,623
حد قیمت 33,047 - 36,525 ارزش 37.213 میلیارد
حجم مبنا 283.334 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/29
حقیقی حقوقی
484 تعداد خریدار 3
872,608 حجم خرید 203,028
802 تعداد فروشنده 4
865,570 حجم فروش 210,066
595.37 تغییر مالکیت 595.37

عرضه و تقاضا

1398/08/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 6,052 34,700 34,750 291 1
1 267 34,650 34,756 533 1
1 632 34,604 34,780 50 1
1 12,660 34,805 34,900 712 3
1 26,886 34,804 34,930 176 1

EPS

سال مالی 1397/12/29
پیش بینی سود 6,181
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 7,051
سود نقدی 6,500
درصد توزیع 92.19 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 5.51 % رتبه 29
۶ ماهه 32.17 % رتبه 8
۹ ماهه 32.17 % رتبه 37
۱ ساله 32.17 % رتبه 63
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
104.358 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.82

P/B

% 9.94

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 34,596 0.55 1.076 میلیون 1,623
1398/08/28 34,786 0.05 1.1 میلیون 1,439
1398/08/27 34,804 2.43 1.636 میلیون 1,628
1398/08/26 33,977 2.97 1.356 میلیون 2,095
1398/08/25 35,018 0.78 1.615 میلیون 1,930
1398/08/22 35,294 0.22 1.571 میلیون 2,176
1398/08/21 35,217 1.81 3.69 میلیون 2,511
1398/08/20 34,590 0.27 1.881 میلیون 2,059
1398/08/19 34,498 1.25 1.456 میلیون 2,083
1398/08/18 34,933 0.75 1.814 میلیون 2,533
1398/08/14 34,674 1.99 2.001 میلیون 2,575
1398/08/13 33,996 0.92 3.01 میلیون 2,682
1398/08/12 34,310 0.74 2.639 میلیون 3,236
1398/08/11 34,566 2.11 3.734 میلیون 4,137
1398/08/8 35,311 1.45 3.81 میلیون 4,839
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 65.00 7,850 1.613 میلیون 63.028 هزار میلیارد 1398/08/29
شپاکسا 126.00 12,150 1.695 میلیون 13.227 هزار میلیارد 1398/08/29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 5.569 هزار میلیارد 1398/08/26
شاملا 1,790 40,000 390,238 16.59 هزار میلیارد 1398/08/29
شپدیس 617.00 23,299 2.307 میلیون 139.026 هزار میلیارد 1398/08/29
تاپیکو 5.00 3,069 10.35 میلیون 249.146 هزار میلیارد 1398/08/29
پارسان 89.00 6,250 2.998 میلیون 255.96 هزار میلیارد 1398/08/29
فارس 80.00 6,716 1.018 میلیون 619.089 هزار میلیارد 1398/08/29
شکربن 905.00 29,560 1.104 میلیون 7.415 هزار میلیارد 1398/08/29
شمواد 46.00 3,701 - 537.65 میلیارد 1395/08/6
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها