شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع ماشینهای اداری ایران

مادیرا | سهام - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

-

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 9,356 4.99
قیمت پایانی: 9,293 4.29

آخرین معامله

1398/08/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,250 پایانی 9,293 382.00
بیشترین 9,356 کمترین 9,021
حجم 4.204 میلیون دفعات 1,288
حد قیمت 8,466 - 9,356 ارزش 39.067 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/29
حقیقی حقوقی
505 تعداد خریدار 3
4.114 میلیون حجم خرید 90,000
474 تعداد فروشنده 2
2.974 میلیون حجم فروش 1.23 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/08/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
218 674,559 9,356 - - 0
1 110 9,354 - - 0
2 1,255 9,350 - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
29.738 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 9,293 4.29 4.204 میلیون 1,288
1398/08/28 8,911 4.58 10.302 میلیون 2,530
1398/08/27 8,521 4.26 9.901 میلیون 1,670
1398/08/26 8,173 4.63 5.283 میلیون 1,508
1398/08/25 8,570 3.69 17.377 میلیون 4,480
1398/08/22 8,265 4.99 1.686 میلیون 159
1398/08/21 7,872 4.99 1.345 میلیون 103
1398/08/20 7,498 4.46 4.036 میلیون 559
1398/08/19 7,178 3.96 3.282 میلیون 1,464
1398/08/18 7,474 3.96 4.006 میلیون 1,932
1398/08/14 7,782 3.86 2.875 میلیون 1,600
1398/08/13 8,094 4.43 4.166 میلیون 1,636
1398/08/12 8,469 0.34 3.053 میلیون 1,404
1398/08/11 8,498 0.38 4.834 میلیون 1,766
1398/08/8 8,530 0.89 6.423 میلیون 2,378
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها