شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح . اعتباری ملل

ومللح | سهام - فرابورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 299 4.78
قیمت پایانی: 299 4.78

آخرین معامله

1396/03/16
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 299 پایانی 299 15.00
بیشترین 299 کمترین 299
حجم 153.568 میلیون دفعات 3,072
حد قیمت 285 - 313 ارزش 45.917 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/03/16
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 153.568 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 153.568 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/03/16
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 299 0.00 - -
1398/06/9 299 0.00 - -
1398/06/6 299 0.00 - -
1398/06/5 299 0.00 - -
1398/06/4 299 0.00 - -
1398/06/3 299 0.00 - -
1398/06/2 299 0.00 - -
1398/05/30 299 0.00 - -
1398/05/28 299 0.00 - -
1398/05/27 299 0.00 - -
1398/05/26 299 0.00 - -
1398/05/23 299 0.00 - -
1398/05/22 299 0.00 - -
1398/05/20 299 0.00 - -
1398/05/19 299 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 63.00 5,475 39.89 میلیون 272.5 هزار میلیارد 1398/08/25
وپاسار 11.00 2,150 35.301 میلیون 107.453 هزار میلیارد 1398/08/25
وپست 142.00 4,075 3.106 میلیون 13.477 هزار میلیارد 1398/08/25
وبصادر 10.00 516 121.09 میلیون 91.009 هزار میلیارد 1398/08/25
وپارس 108.00 2,520 21.744 میلیون 60.279 هزار میلیارد 1398/08/25
وسینا 98.00 2,190 2.199 میلیون 22.48 هزار میلیارد 1398/08/25
ونوین 147.00 2,805 66.397 میلیون 37.082 هزار میلیارد 1398/08/25
وخاور 13.00 3,700 4.563 میلیون 37.01 هزار میلیارد 1398/08/25
وکار 20.00 3,190 1.682 میلیون 26.843 هزار میلیارد 1398/08/25
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها