شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت‌ پارس‌

شنفت | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,802 5.00
قیمت پایانی: 23,749 4.76

آخرین معامله

12:22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,802 پایانی 23,749 1,080.00
بیشترین 23,802 کمترین 22,700
حجم 7.618 میلیون دفعات 1,545
حد قیمت 21,536 - 23,802 ارزش 180.91 میلیارد
حجم مبنا 568.666 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:22
حقیقی حقوقی
579 تعداد خریدار 9
4.844 میلیون حجم خرید 2.774 میلیون
434 تعداد فروشنده 9
4.223 میلیون حجم فروش 3.395 میلیون
57.78 تغییر مالکیت 57.78

عرضه و تقاضا

12:22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
21 366,890 23,802 - - 0
1 144 23,801 - - 0
1 500 23,770 - - 0
1 2,300 13,091 18,800 454 1
0 - - 18,810 1,970 3

EPS

سال مالی 1397/12/29
پیش بینی سود 877
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,586
سود نقدی 2,300
درصد توزیع 88.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 24.88 % رتبه 519
۶ ماهه 87.86 % رتبه 459
۹ ماهه 153.33 % رتبه 499
۱ ساله 126.95 % رتبه 477
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
37.534 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.54

P/B

% 20

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/09/20 23,749 4.76 7.618 میلیون 1,545
1398/09/19 22,669 5.00 503,071 123
1398/09/18 21,590 4.51 4.424 میلیون 409
1398/09/17 20,658 2.85 8.592 میلیون 1,347
1398/09/16 21,264 3.64 4.591 میلیون 835
1398/09/14 20,517 0.00 972,547 467
1398/09/13 20,517 3.70 972,547 467
1398/09/12 19,786 2.50 3.013 میلیون 576
1398/09/11 19,304 2.26 1.485 میلیون 682
1398/09/10 18,878 4.47 2.24 میلیون 706
1398/09/9 18,071 3.71 4.735 میلیون 1,347
1398/09/6 18,767 4.48 509,583 253
1398/09/5 19,647 0.77 6.238 میلیون 1,299
1398/09/4 19,799 3.30 2.648 میلیون 951
1398/09/3 19,166 4.60 3.621 میلیون 859
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپنا 27.00 5,427 23.783 میلیون 276.573 هزار میلیارد 12:29
شبهرن 84.00 24,885 679,327 64.353 هزار میلیارد 12:37
ونفت 173.00 8,405 3.494 میلیون 13.806 هزار میلیارد 12:29
شبندر 336.00 18,690 8.54 میلیون 257.936 هزار میلیارد 12:30
شبریز 682.00 34,785 752,160 131.958 هزار میلیارد 12:29
شسپا 219.00 9,755 7.748 میلیون 58.704 هزار میلیارد 12:30
شراز 1,887 46,290 225,192 48.05 هزار میلیارد 12:29
شتران 102.00 3,440 11.171 میلیون 66.3 هزار میلیارد 1398/08/4
شپاس 503.00 10,568 3.689 میلیون 25.145 هزار میلیارد 13:31
شرانل 344.00 14,693 670,095 29.292 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها