شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح . بیمه ما

ماح | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 50 0.00
قیمت پایانی: 50 0.00

آخرین معامله

1397/02/19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 50 پایانی 50 0.00
بیشترین 50 کمترین 50
حجم 79.661 میلیون دفعات 1,585
حد قیمت 45 - 55 ارزش 3.983 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/02/19
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
40,000 حجم خرید 79.621 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 79.661 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/02/19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 50 0.00 - -
1398/06/9 50 0.00 - -
1398/06/6 50 0.00 - -
1398/06/5 50 0.00 - -
1398/06/4 50 0.00 - -
1398/06/3 50 0.00 - -
1398/06/2 50 0.00 - -
1398/05/30 50 0.00 - -
1398/05/28 50 0.00 - -
1398/05/27 50 0.00 - -
1398/05/26 50 0.00 - -
1398/05/23 50 0.00 - -
1398/05/22 50 0.00 - -
1398/05/20 50 0.00 - -
1398/05/19 50 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پارسیان 42.00 4,740 14.021 میلیون 19.212 هزار میلیارد 12:29
ملت 61.00 6,600 4.539 میلیون 18.918 هزار میلیارد 12:47
ما 46.00 5,840 1.95 میلیون 8.741 هزار میلیارد 12:29
دانا 322.00 6,765 12.723 میلیون 10.074 هزار میلیارد 12:27
آسیا 398.00 8,297 22.15 میلیون 19.115 هزار میلیارد 12:29
البرز 195.00 4,096 57.629 میلیون 16.06 هزار میلیارد 12:29
کوثر 406.00 18,900 1.241 میلیون 47.29 هزار میلیارد 1398/09/20
میهن 4.00 2,420 4.386 میلیون 3.558 هزار میلیارد 12:36
اتکای 22.00 3,450 4.25 میلیون 11.187 هزار میلیارد 1398/09/20
بساما 214.00 6,789 5.624 میلیون 10.197 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها