شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

غلتک سازان سپاهان

فساز | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,090 0.95
قیمت پایانی: 16,937 0.05

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,990 پایانی 16,937 8.00
بیشترین 17,200 کمترین 16,756
حجم 1.227 میلیون دفعات 2,054
حد قیمت 16,083 - 17,775 ارزش 20.776 میلیارد
حجم مبنا 150,000 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
374 تعداد خریدار 1
1.226 میلیون حجم خرید 204
1,289 تعداد فروشنده 2
1.139 میلیون حجم فروش 87,474
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 3,500 17,044 17,044 1,987 2
1 68 17,041 17,089 8,069 1
1 200 16,990 17,098 1,410 1
1 1,500 2,737 2,789 2,500 2
1 1,000 2,736 2,799 30,000 1

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.351 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 16,937 0.05 1.227 میلیون 2,054
1398/08/28 16,929 2.86 1.255 میلیون 1,826
1398/08/27 16,458 2.07 2.282 میلیون 2,087
1398/08/26 16,806 4.85 874,793 613
1398/08/25 17,662 4.24 3.426 میلیون 3,468
1398/08/22 16,944 1.19 1.428 میلیون 2,573
1398/08/21 17,148 1.61 1.438 میلیون 2,648
1398/08/20 17,429 0.06 1.5 میلیون 2,640
1398/08/19 17,439 4.37 4.524 میلیون 4,658
1398/08/18 16,709 4.24 995,800 2,138
1398/08/14 16,030 0.41 1.136 میلیون 2,250
1398/08/13 15,965 1.01 1.344 میلیون 2,870
1398/08/12 16,127 1.07 1.94 میلیون 3,144
1398/08/11 16,302 1.14 2.229 میلیون 4,055
1398/08/8 16,119 4.62 1.439 میلیون 2,118
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 490.00 52,550 94,084 6.336 هزار میلیارد 12:29
فخاس 75.00 15,077 27,442 134.991 هزار میلیارد 12:29
فسپا 258.00 11,199 312,743 7.146 هزار میلیارد 12:29
فمراد 146.00 26,020 328,882 1.282 هزار میلیارد 12:29
فخوز 201.00 8,630 1.317 میلیون 165.895 هزار میلیارد 12:29
فملی 1.00 5,265 10.911 میلیون 411.216 هزار میلیارد 12:30
فولاژ 28.00 5,869 967,544 32.12 هزار میلیارد 12:29
فجر 765.00 14,541 3.34 میلیون 12.62 هزار میلیارد 12:29
فولاد 36.00 4,404 26.323 میلیون 573.43 هزار میلیارد 12:29
وتوکا 10.00 5,107 6.77 میلیون 13.263 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها