شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

خریخت | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده

آخرین قیمت: 1,647 7.16
قیمت پایانی: 1,537 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,613 پایانی 1,537 0.00
بیشترین 1,675 کمترین 1,613
حجم 28.676 میلیون دفعات 2,004
حد قیمت 1,533 - 1,693 ارزش 47.121 میلیارد
حجم مبنا 504.873 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
800 تعداد خریدار -
28.676 میلیون حجم خرید -
408 تعداد فروشنده 1
26.676 میلیون حجم فروش 2 میلیون
3 میلیون تغییر مالکیت 3 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 613 1,639 1,647 34,801 1
4 36,500 1,635 1,648 22,000 2
14 400,663 1,630 1,649 22,000 3
0 - - 1,540 21,983 1
0 - - 1,543 50,000 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود -25 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -71
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 13.52 % رتبه 60
۶ ماهه 32.04 % رتبه 75
۹ ماهه 189.38 % رتبه 115
۱ ساله 241.3 % رتبه 107
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.94 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.7

P/B

% 5

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 1,537 0.00 28.676 میلیون 2,004
1398/08/26 1,537 4.83 16.881 میلیون 1,205
1398/08/25 1,615 4.04 43 میلیون 3,497
1398/08/22 1,683 0.41 34.675 میلیون 2,662
1398/08/21 1,690 1.38 30.387 میلیون 2,614
1398/08/20 1,667 2.46 50.546 میلیون 4,005
1398/08/19 1,709 4.84 31.055 میلیون 2,067
1398/08/18 1,796 0.06 27.546 میلیون 2,607
1398/08/14 1,797 1.53 36.317 میلیون 2,652
1398/08/13 1,770 2.37 50.124 میلیون 3,633
1398/08/12 1,729 4.53 35.92 میلیون 1,332
1398/08/11 1,654 3.89 69.577 میلیون 4,120
1398/08/8 1,721 3.05 27.263 میلیون 2,616
1398/08/6 1,670 3.21 33.202 میلیون 2,386
1398/08/4 1,618 4.20 44.833 میلیون 2,859
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 11.00 1,607 17.129 میلیون 8.87 هزار میلیارد 12:36
خپویش 4.00 53,810 123,509 5.174 هزار میلیارد 12:29
ورنا 9.00 1,435 8.13 میلیون 11.486 هزار میلیارد 12:29
خمحور 189.00 9,439 138,108 3.934 هزار میلیارد 12:29
خاهن 72.00 5,173 3.724 میلیون 14.059 هزار میلیارد 12:29
خلنت 600.00 39,120 85,024 3.465 هزار میلیارد 12:29
خمهر 90.00 1,903 8.28 میلیون 3.504 هزار میلیارد 12:38
خنصیر 885.00 9,528 1.806 میلیون 1.791 هزار میلیارد 12:28
خکمک 116.00 5,400 2.573 میلیون 1.729 هزار میلیارد 12:37
ختراک 441.00 11,250 1.626 میلیون 6.41 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها