شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت اعتباری ملل

وملل | سهام - پایه فرابورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,188 82.49
قیمت پایانی: 2,359 96.75

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,221 پایانی 2,359 1,160.00
بیشترین 2,270 کمترین 2,161
حجم 33.289 میلیون دفعات 3,096
حد قیمت 2,434 - 2,690 ارزش 85.97 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
561 تعداد خریدار 7
31.658 میلیون حجم خرید 1.631 میلیون
715 تعداد فروشنده 6
31.251 میلیون حجم فروش 2.038 میلیون
100.00 تغییر مالکیت 100.00

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 15,440 2,595 2,610 529,384 11
1 455 2,591 2,613 50,000 1
1 30,399 2,590 2,615 7,000 1
1 500 2,235 2,269 68,000 4
1 1,000 2,234 2,270 27,750 6

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 220 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 216
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 0.09 % رتبه 81
۶ ماهه 93.2 % رتبه 54
۹ ماهه 93.2 % رتبه 338
۱ ساله 93.2 % رتبه 504
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.599 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.42

P/B

% 57.52

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 2,359 0.00 33.289 میلیون 3,096
1398/08/22 2,359 0.00 33.289 میلیون 3,096
1398/08/21 2,359 0.00 33.289 میلیون 3,096
1398/08/20 2,359 0.00 33.289 میلیون 3,096
1398/08/19 2,359 0.00 33.289 میلیون 3,096
1398/08/18 2,359 0.00 33.289 میلیون 3,096
1398/08/14 2,359 8.64 33.289 میلیون 3,096
1398/08/8 2,582 0.00 33.289 میلیون 3,096
1398/08/6 2,582 0.00 33.289 میلیون 3,096
1398/08/4 2,582 0.00 33.289 میلیون 3,096
1398/08/1 2,582 0.00 33.289 میلیون 3,096
1398/07/30 2,582 0.00 33.289 میلیون 3,096
1398/07/29 2,582 0.00 33.289 میلیون 3,096
1398/07/28 2,582 0.00 33.289 میلیون 3,096
1398/07/24 2,582 0.00 33.289 میلیون 3,096
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 63.00 5,475 39.89 میلیون 272.5 هزار میلیارد 1398/08/25
وپاسار 11.00 2,150 35.301 میلیون 107.453 هزار میلیارد 1398/08/25
وپست 142.00 4,075 3.106 میلیون 13.477 هزار میلیارد 1398/08/25
وبصادر 10.00 516 121.09 میلیون 91.009 هزار میلیارد 1398/08/25
وپارس 108.00 2,520 21.744 میلیون 60.279 هزار میلیارد 1398/08/25
وسینا 98.00 2,190 2.199 میلیون 22.48 هزار میلیارد 1398/08/25
ونوین 147.00 2,805 66.397 میلیون 37.082 هزار میلیارد 1398/08/25
وخاور 13.00 3,700 4.563 میلیون 37.01 هزار میلیارد 1398/08/25
وکار 20.00 3,190 1.682 میلیون 26.843 هزار میلیارد 1398/08/25
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها