شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی‌ آبادان‌

شپترو | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی

وضعیت:

ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده

آخرین قیمت: 1,452 2.83
قیمت پایانی: 1,582 12.04

آخرین معامله

1398/08/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,447 پایانی 1,582 170.00
بیشترین 1,475 کمترین 1,414
حجم 30.719 میلیون دفعات 2,672
حد قیمت 1,374 - 1,518 ارزش 44.414 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/26
حقیقی حقوقی
609 تعداد خریدار -
30.719 میلیون حجم خرید -
976 تعداد فروشنده 2
30.51 میلیون حجم فروش 209,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/08/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,500 1,442 1,451 1,000 1
4 41,684 1,441 1,452 28,122 2
3 133,310 1,440 1,453 400 1
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.569 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/26 1,582 9.41 30.719 میلیون 2,672
1398/04/22 1,446 0.00 30.719 میلیون 2,672
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 65.00 7,850 1.613 میلیون 63.028 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 126.00 12,150 1.695 میلیون 13.227 هزار میلیارد 12:29
شاملا 1,790 40,000 390,238 16.59 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 617.00 23,299 2.307 میلیون 139.026 هزار میلیارد 12:29
تاپیکو 5.00 3,069 10.35 میلیون 249.146 هزار میلیارد 12:29
پارسان 89.00 6,250 2.998 میلیون 255.96 هزار میلیارد 12:29
فارس 80.00 6,716 1.018 میلیون 619.089 هزار میلیارد 12:28
شکربن 905.00 29,560 1.104 میلیون 7.415 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 537.65 میلیارد 1395/08/6
شسینا 915.00 72,000 77,144 2.231 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها