شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح. صنایع پتروشیمی زنجان

زنجانح | سهام - پایه فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 1 0.00
قیمت پایانی: 1 0.00

آخرین معامله

1397/02/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 1 0.00
بیشترین 1 کمترین 1
حجم 709.1 میلیون دفعات 14,182
حد قیمت - - - ارزش 709.1 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/02/24
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 3
700,000 حجم خرید 708.4 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 709.1 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/02/24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه %
۶ ماهه %
۹ ماهه %
۱ ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 1 0.00 - -
1398/06/9 1 0.00 - -
1398/06/6 1 0.00 - -
1398/06/5 1 0.00 - -
1398/06/4 1 0.00 - -
1398/06/3 1 0.00 - -
1398/06/2 1 0.00 - -
1398/05/30 1 0.00 - -
1398/05/28 1 0.00 - -
1398/05/27 1 0.00 - -
1398/05/26 1 0.00 - -
1398/05/23 1 0.00 - -
1398/05/22 1 0.00 - -
1398/05/20 1 0.00 - -
1398/05/19 1 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 65.00 7,850 1.613 میلیون 63.028 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 126.00 12,150 1.695 میلیون 13.227 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 5.569 هزار میلیارد 1398/08/26
شاملا 1,790 40,000 390,238 16.59 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 617.00 23,299 2.307 میلیون 139.026 هزار میلیارد 12:29
تاپیکو 5.00 3,069 10.35 میلیون 249.146 هزار میلیارد 12:29
پارسان 89.00 6,250 2.998 میلیون 255.96 هزار میلیارد 12:29
فارس 80.00 6,716 1.018 میلیون 619.089 هزار میلیارد 12:28
شکربن 905.00 29,560 1.104 میلیون 7.415 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 537.65 میلیارد 1395/08/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها