شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رایانه

72-رایانه6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 27,915.06 0.61

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,172.5 پایانی 27,915.06
بیشترین 28,172.51 کمترین 27,915.06
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 27,915.06 27,915.06 28,172.51
1398/09/23 28,086.29 28,015.2 28,204.5
1398/09/20 27,960.03 27,771.01 27,977.02
1398/09/19 27,859.94 27,859.92 28,112.77
1398/09/18 28,138.5 28,138.5 28,390.27
1398/09/17 28,400.15 28,052.87 28,414.11
1398/09/16 28,165.51 28,078.54 28,263.84
1398/09/13 27,910.33 27,727.07 27,910.33
1398/09/12 27,618.89 27,117.17 27,618.89
1398/09/11 27,187.35 27,187.18 27,588.7
1398/09/10 27,336.05 27,322.12 27,429.06
1398/09/9 27,286.19 27,086 27,286.19
1398/09/6 27,017.95 26,987.2 27,270.02
1398/09/5 27,243.92 27,192 27,260.6
1398/09/4 27,223.41 27,038.55 27,223.41
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها