شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین آب، برق، گاز

40-تامین آب،برق،گ6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 707.22 0.32

آخرین معامله

16:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 707.7 پایانی 707.22
بیشترین 710.6 کمترین 707.12
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 704.94 689.02 704.94
1398/09/20 690.19 687.29 691.94
1398/09/19 692.96 692.96 696.87
1398/09/18 681.46 680.16 682.21
1398/09/17 682.78 681.81 684.64
1398/09/16 682.73 675.42 684.42
1398/09/13 674.9 674.9 678.17
1398/09/12 678.03 674.55 688.74
1398/09/11 689.2 687.58 699.47
1398/09/10 681.14 670.41 681.14
1398/09/9 667.32 645.66 667.32
1398/09/6 644.62 644.37 647.09
1398/09/5 647.14 644.93 649.06
1398/09/4 643.45 636.46 643.45
1398/09/3 635 630.77 635.43
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها