شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص 30 شرکت بزرگ6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 14,446.47 0.35

آخرین معامله

17:07
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,498.6 پایانی 14,446.47
بیشترین 14,498.58 کمترین 14,429.91
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 14,497.05 14,487.39 14,611.39
1398/09/23 14,475.93 14,350.61 14,475.94
1398/09/20 14,326.06 14,241.64 14,361.23
1398/09/19 14,366.22 14,224.7 14,419.23
1398/09/18 14,181.32 14,126.23 14,239.21
1398/09/17 14,091.8 13,831.99 14,098.69
1398/09/16 13,801.8 13,639.45 13,832.01
1398/09/13 13,542.87 13,542.41 13,570.3
1398/09/12 13,548 13,503.53 13,557.06
1398/09/11 13,552.39 13,548.86 13,651.44
1398/09/10 13,440.24 13,300.88 13,440.25
1398/09/9 13,276.84 13,216.24 13,277.44
1398/09/6 13,198.53 13,112.61 13,213.59
1398/09/5 13,097.48 13,059.01 13,097.48
1398/09/4 13,072.98 13,067.52 13,092.72
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها