شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

مالی

شاخص بورس 364,275.34 1,273.51 0.35 1398/08/20 362,889.44 364,275.56

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 717,358.09 2,677.18 0.37 1398/08/20 715,399.95 717,358.31

سرمایه گذاریها

شاخص بورس 6,476.57 13.34 0.21 1398/08/20 6,476.55 6,493.25

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 618,745.21 2,174.89 0.35 1398/08/20 616,519.72 618,900.56

شاخص کل

شاخص بورس 303,944.22 1,153.47 0.38 1398/08/20 302,892.66 303,944.24

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 353,562.47 1,758.27 0.50 1398/08/20 352,057.88 353,562.5

کل (هم وزن)

شاخص بورس 86,113.88 781.40 0.91 1398/08/20 85,571.56 86,113.9

قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 57,580.43 522.48 0.91 1398/08/20 57,217.81 57,580.44

وزنی - ارزشی

شاخص بورس 81,429.52 309.03 0.38 1398/08/20 81,147.8 81,429.53

شاخص 50 شرکت فعالتر

شاخص بورس 11,909.82 24.95 0.21 1398/08/20 11,886.78 11,913.78

بانکها

شاخص بورس 1,501.69 7.91 0.53 1398/08/20 1,493.63 1,501.69

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 13,159.41 40.69 0.31 1398/08/20 13,115.57 13,162.19

شاخص بازار اول

شاخص بورس 220,763.1 876.43 0.40 1398/08/20 219,997.49 220,763.1

خودرو

شاخص بورس 44,984.03 1,095.41 2.44 1398/08/20 44,650.44 44,984.03

شاخص صنعت

شاخص بورس 272,649.81 1,044.25 0.38 1398/08/20 271,877.97 272,649.82

بازار دوم فرابورس

شاخص فرابورس 1,951.48 10.04 0.51 1398/08/20 1,937.3 1,953.93

شاخص کل فرابورس

شاخص فرابورس 3,891.52 22.17 0.57 1398/08/20 3,862.24 3,894.4

لاستیک

شاخص بورس 64,617.33 61.64 0.10 1398/08/20 64,154.57 64,709.36

سایرمالی

شاخص بورس 5,254.44 62.53 1.19 1398/08/20 5,201.62 5,254.44

کاشی و سرامیک

شاخص بورس 10,261.39 421.51 4.11 1398/08/20 10,037.25 10,261.4

محصولات کاغذ

شاخص بورس 84,705.46 1,553.50 1.83 1398/08/20 84,705.46 87,582.4

بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 15,699.88 195.10 1.24 1398/08/20 15,684.01 15,884.75

دستگاههای برقی

شاخص بورس 1.471 میلیون 8,831.84 0.60 1398/08/20 1.47 میلیون 1.481 میلیون

مواد دارویی

شاخص بورس 38,034.88 196.87 0.52 1398/08/20 37,533.11 38,034.88

فلزات اساسی

شاخص بورس 191,711.61 239.64 0.13 1398/08/20 191,658.83 191,776.98

محصولات فلزی

شاخص بورس 69,690.32 239.94 0.34 1398/08/20 69,336.08 69,721.86

غذایی بجز قند

شاخص بورس 15,266.87 363.32 2.38 1398/08/20 15,091.49 15,269.23

قند و شکر

شاخص بورس 52,838.15 158.14 0.30 1398/08/20 52,838.11 52,981.44

سیمان

شاخص بورس 2,394.71 37.12 1.55 1398/08/20 2,378.28 2,394.71

فراورده نفتی

شاخص بورس 1.26 میلیون 5,493.95 0.44 1398/08/20 1.252 میلیون 1.26 میلیون

بازار اول فرابورس

شاخص فرابورس 593.45 5.36 0.90 1398/08/20 588.06 593.45

شاخص فنی مهندسی

شاخص فرابورس 169.74 2.14 1.26 1398/08/20 169.62 170.92

زراعت

شاخص بورس 67,084.27 939.52 1.40 1398/08/20 66,591.63 67,149.44

انبوه سازی

شاخص بورس 2,002.62 27.93 1.39 1398/08/20 2,000.13 2,007.92

رایانه

شاخص بورس 25,643.43 166.27 0.65 1398/08/20 25,517.9 25,651.7

ماشین آلات

شاخص بورس 80,639.23 584.55 0.72 1398/08/20 79,958.98 80,639.23

کانه فلزی

شاخص بورس 73,881.08 109.27 0.15 1398/08/20 73,881.08 74,112.86

انتشار و چاپ

شاخص بورس 966,609.01 14,062.23 1.45 1398/08/20 957,427.48 968,477.12

شیمیایی

شاخص بورس 18,801.04 29.20 0.16 1398/08/20 18,770.89 18,828.99

ذغال سنگ

شاخص بورس 8,884.25 35.93 0.40 1398/08/20 8,851.14 8,884.25

حمل و نقل

شاخص بورس 7,275.8 106.07 1.46 1398/08/20 7,215.27 7,278.27

وسایل ارتباطی

شاخص بورس 12,482.94 569.57 4.56 1398/08/20 12,476.11 12,482.94

کانی غیرفلزی

شاخص بورس 14,260.44 105.78 0.74 1398/08/20 14,132.46 14,260.44

چند رشته ای صنعتی

شاخص بورس 29,685.86 18.52 0.06 1398/08/20 29,672.01 29,712.1

تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 619.58 5.51 0.89 1398/08/20 613.78 620

خرده فروشی به جز وسایل نقلیه

شاخص بورس 386.13 2.39 0.62 1398/08/20 385.08 388.36

فنی مهندسی

شاخص بورس 2,441.48 32.29 1.32 1398/08/20 2,418.19 2,441.48

محصولات چوبی

شاخص بورس 307,415.74 6,383.49 2.08 1398/08/20 303,317.41 308,835.01

منسوجات

شاخص بورس 3,780.55 107.16 2.83 1398/08/20 3,780.55 3,900.44

سایر معادن

شاخص بورس 65,784.11 884.20 1.34 1398/08/20 64,911.66 68,153.22

محصولات چرمی

شاخص بورس 9,088.91 172.42 1.90 1398/08/20 9,088.91 9,260.46

اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 232.18 4.06 1.75 1398/08/20 228.39 232.21

اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 301.54 4.37 1.45 1398/08/20 300.19 302.13

رادیویی

شاخص بورس 2,564.76 2.87 0.11 1398/08/20 2,564.76 2,572.53

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص فرابورس 98.23 9.96 10.14 1398/08/20 89.19 98.23

استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 1,721.51 85.89 4.99 1398/08/20 1,721.51 1,773.29

ابزار پزشکی

شاخص بورس 10,244.34 0.00 0.00 1398/08/20 10,244.34 10,244.34

قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 74,300 2,585.64 3.48 1398/08/20 74,300 74,300

قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 97,200 709.56 0.73 1398/08/20 95,700 98,600

پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 1398/08/20 - -

شاخص بازده نقدی قیمت

شاخص بورس 1.224 میلیون 0.00 0.00 1398/08/20 1.224 میلیون 1.224 میلیون

حمل و نقل

شاخص بورس 1,125.2 0.00 0.00 1398/08/20 - -

مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 1398/08/20 - -

نفت

شاخص بورس 56.5 0.22 0.39 1398/06/15 54.8 57

شاخص بالتیک

شاخص بورس 2,170 40.80 1.88 1398/04/28 2,170 2,170

شکر خام

شاخص بورس 1,159 4.06 0.35 1398/04/28 1,159 1,165

سنگ آهن 62درصد چین

شاخص بورس 121 0.12 0.10 1398/04/28 121 121

قراردادهای آتی سکه

شاخص بورس 42.862 میلیون 51,433.83 0.12 1397/06/11 42.862 میلیون 42.862 میلیون

شاخص تورم سالانه ایران

شاخص بورس 109.7 10.59 9.65 1396/12/29 109.7 109.7

شاخص سپرده مدت دار یکساله

شاخص بورس 115 17.25 15.00 1396/12/29 115 115

شاخص متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران

شاخص بورس 43.981 میلیون 1,108,328.51 2.52 1395/12/29 43.981 میلیون 43.981 میلیون

شاخص بازده بازار

شاخص بورس 56,110.6 420.83 0.75 1391/10/2 56,110.6 56,110.6

شاخص بازده نقدی

شاخص بورس 6,664.5 0.00 0.00 1387/09/13 6,664.5 6,664.5