شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ماست غنی شده4

ماست غنی شده جهت کاهش کلسترول

سهام فرابورس 9.1 میلیون 0.00 0.00 9.1 میلیون 0.00 0.00 1397/09/24 1 1,000 9.1 میلیارد - 9.1 میلیون 9.1 میلیون 9.1 میلیون 9.1 میلیون 0 - - 0 - - 9.1 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
جورا4

جوراب مقاومتی آبی

سهام فرابورس 9 میلیون 0.00 0.00 9 میلیون 0.00 0.00 1397/10/9 1 1,000 9 میلیارد - 9 میلیون 9 میلیون 9 میلیون 9 میلیون 0 - - 0 - - 9 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
بدن خشککن4

بدن خشک کن سقفی

سهام فرابورس 8.75 میلیون 0.00 0.00 8.75 میلیون 0.00 0.00 1396/08/29 1 1,000 8.75 میلیارد - 8.75 میلیون 8.75 میلیون 8.75 میلیون 8.75 میلیون 0 - - 0 - - 8.75 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سوسیس ماهی4

تولید سوسیس و کالباس از ماهی

سهام فرابورس 7 میلیون 0.00 0.00 7 میلیون 0.00 0.00 1396/08/23 1 1,000 7 میلیارد - 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 0 - - 0 - - 7 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ترازوی هوشمند4

ترازوی رژیمی هوشمند

سهام فرابورس 7 میلیون 0.00 0.00 7 میلیون 0.00 0.00 1395/08/22 1 1,000 7 میلیارد - 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 0 - - 0 - - 7 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
لیوان دردار4

لیوان استوانه ای با در فشاری

سهام فرابورس 3 میلیون 0.00 0.00 3 میلیون 0.00 0.00 1396/07/26 1 1,000 3 میلیارد - 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون 0 - - 0 - - 3 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
چهار سیلندر4

موتور چهار سیلندر

سهام فرابورس 2 میلیون 0.00 0.00 2 میلیون 0.00 0.00 1398/05/13 1 10,000 20 میلیارد - 2 میلیون 2 میلیون 2 میلیون 2 میلیون 0 - - 0 - - 20 میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
فین استارز4

FINSTARSعلامت تجاری فین استارز

سهام فرابورس 1.6 میلیون 0.00 0.00 1.6 میلیون 0.00 0.00 1396/12/28 1 1,000 1.6 میلیارد - 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون 0 - - 0 - - 1.6 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شمشاد4

علامت تجاری شمشاد(SHemSHad)

سهام فرابورس 1.5 میلیون 0.00 0.00 1.5 میلیون 0.00 0.00 1397/08/15 1 10,000 15 میلیارد - 1.5 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 0 - - 0 - - 15 میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
صایتل24

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1396/02/17 1 853,000 904.649 میلیارد - 1.028 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 0 - - 0 - - 3.182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 853,000
صمگا

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.047 میلیون 1,218.00 0.12 1.047 میلیون 1,218.00 0.12 1395/10/20 9 1,478 1.547 میلیارد - 1.048 میلیون 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1 98,522 1.047 میلیون 2 2,000 1.047 میلیون 1.047 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,478 1,478 -
صمگا2

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1395/10/19 1 941,981 982.267 میلیارد - 1.047 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 0 - - 0 - - 1.043 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 941,981 - 941,981
مبین016

اجاره اعتماد مبین امید011019

اوراق فرابورس 1.04 میلیون 30,000.00 2.97 1.04 میلیون 30,000.00 2.97 1398/08/14 1 1,250 1.3 میلیارد - 1.01 میلیون 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1 1,250 1.01 میلیون 1 1,250 1.02 میلیون 1.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,250 - 1,250
اجاد21

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

اوراق فرابورس 1.039 میلیون 15,356.00 1.50 1.039 میلیون 15,356.00 1.50 1398/08/20 4 500 519.545 میلیون - 1.024 میلیون 1.039 میلیون 1.039 میلیون 1.039 میلیون 0 250 1.029 میلیون 1 - - 2.598 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
مشهد9732

شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.038 میلیون 128.00 0.01 1.038 میلیون 128.00 0.01 1397/06/12 1 850,000 882.409 میلیارد - 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 0 - - 0 - - 1.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
گندم97072

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1396/08/16 1 500,000 516 میلیارد - 1.021 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 0 - - 0 - - 10.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
صخابر2

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

سهام فرابورس 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1396/12/15 1 120,000 123.6 میلیارد - 1.032 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 - - 0 - - 4.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 120,000 - 120,000
ماهان992

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

سهام فرابورس 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1396/05/17 1 137,339 140.223 میلیارد - 1.019 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 0 - - 0 - - 2.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 137,339
تبریز972

مشارکت قطار شهری تبریز971218

سهام فرابورس 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1396/06/26 1 43,358 44.225 میلیارد - 1.03 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 - - 0 - - 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 43,358
صبوتا2

اجاره بوتان سه ماهه 20درصد

سهام فرابورس 980,000 40,000.00 3.92 1.02 میلیون 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 1.02 میلیون 980,000 - - 0 - - 0 - - 947.172 میلیارد - - - - - - - - - - - 55,000 - 55,000
شلرد02

کود شیمیایی اوره لردگان

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 0.00 0.00 1.02 میلیون 0.00 0.00 1398/08/19 1 1 1.02 میلیون - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 2 2,500 1,000,000 1 486 1.02 میلیون 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
حکمت01

مشارکت حکمت ایرانیان 140107

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 74,548.00 8.00 1.019 میلیون 86,972.00 9.33 1398/08/14 4 6 6.113 میلیون - 931,848 1.025 میلیون 1.006 میلیون 1.025 میلیون 1 250 923,539 1 250 942,175 203.764 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
رایان

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

اوراق فرابورس 1.014 میلیون 0.00 0.00 1.014 میلیون 442.00 0.04 1398/08/20 4 90 91.3 میلیون - 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1.015 میلیون 1 160 1.002 میلیون 1 140 1.015 میلیون 811.554 میلیارد - - - - - - - - - - 90 - 90 -
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 1.014 میلیون 13,900.00 1.39 1.014 میلیون 13,900.00 1.39 1398/08/13 1 220 223.058 میلیون - 1,000,000 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1 3,750 995,000 1 3,750 1.015 میلیون 3.042 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 220 - 220
صبا1401

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

اوراق فرابورس 1.014 میلیون 10,037.00 1.00 1.014 میلیون 10,037.00 1.00 1398/08/20 2 6 6.083 میلیون - 1.004 میلیون 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1 1,400 1.004 میلیون 1 1,394 1.014 میلیون 932.71 میلیارد - - - - - - - - - - 6 - - 6
سلامت3

مرابحه دولتی تعاون-امید991117

اوراق فرابورس 1.013 میلیون 12,500.00 1.25 1.013 میلیون 12,500.00 1.25 1398/08/13 1 3,000 3.038 میلیارد - 1,000,000 1.013 میلیون 1.013 میلیون 1.013 میلیون 1 3,000 1.003 میلیون 1 3,000 1.013 میلیون 1.519 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.012 میلیون 0.00 0.00 1.012 میلیون 0.00 0.00 1398/08/13 1 3 3.036 میلیون - 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1 375 1.012 میلیون 1 375 1.032 میلیون 303.552 میلیارد - - - - - - - - - - - 3 3 -
جوپار99

اوراق اجاره جوپار 990212

اوراق فرابورس 1.011 میلیون 0.00 0.00 1.011 میلیون 0.00 0.00 1398/08/19 1 356 359.916 میلیون - 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1 240 1.002 میلیون 1 2 1.015 میلیون 524.204 میلیارد - - - - - - - - - - - 356 356 -
ماهان99

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اوراق فرابورس 1.015 میلیون 4,815.00 0.48 1.011 میلیون 694.00 0.07 1398/08/20 19 115 116.251 میلیون - 1.01 میلیون 1.009 میلیون 1.009 میلیون 1.015 میلیون 1 10,000 1,000,000 1 264 1.015 میلیون 2.123 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 115 - 115 -
صایتل2

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.01 میلیون 18.00 0.00 1.011 میلیون 38.00 0.00 1397/12/15 59 18,474 18.668 میلیارد - 1.01 میلیون 1.011 میلیون 1.01 میلیون 1.011 میلیون 1 102,705 1.01 میلیون 5 426 1.011 میلیون 3.032 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 587 17,887 15,674 2,800
صایتل22

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.01 میلیون 4.00 0.00 1.01 میلیون 4.00 0.00 1397/12/14 1 350,000 353.663 میلیارد - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 - - 0 - - 3.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 350,000 - 350,000
اشاد74

مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227

سهام فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1398/01/27 1 51,714 52.231 میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 - - 0 - - 3.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 51,714 - 51,714
البرز02

اجاره ریلی البرزنیرو14020514

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1398/08/14 1 10 10.1 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 1,395 1,000,000 1 1,390 1.01 میلیون 1.061 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - - 10
مراز2

اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392

سهام فرابورس 1.007 میلیون 0.00 0.00 1.007 میلیون 0.00 0.00 1396/09/8 1 2,000 2.014 میلیارد - 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1 - - 0 6,500 1.01 میلیون 2.316 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 19,733.00 2.00 1.006 میلیون 19,733.00 2.00 1398/06/17 1 4 4.026 میلیون - 986,691 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1 5,000 986,691 1 846 1.001 میلیون 4.026 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 - - 4
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 3,151.00 0.31 1.006 میلیون 3,151.00 0.31 1398/08/20 1 300 301.821 میلیون - 1.003 میلیون 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1 6,250 998,000 1 6,250 1.018 میلیون 5.03 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300 - 300
قم9732

شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.004 میلیون 4,100.00 0.41 1.004 میلیون 4,100.00 0.41 1397/06/13 1 115,000 115.472 میلیارد - 1,000,000 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 502.05 میلیارد - - - - - - - - - - - 115,000 - 115,000
صدانا2

اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.004 میلیون 3,822.00 0.38 1.004 میلیون 3,822.00 0.38 1396/05/4 1 50,000 50.191 میلیارد - 1,000,000 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 777.962 میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
صمپنا22

اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.004 میلیون 1,924.00 0.19 1.004 میلیون 1,924.00 0.19 1396/05/4 1 150,000 150.573 میلیارد - 1.002 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 1.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
صایان12

اجاره رایان سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1395/08/22 1 199,301 199.7 میلیارد - 1,000,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 228.321 میلیارد - - - - - - - - - - - 199,301 - 199,301
صایتل2

اجاره رایتل ماهانه 20 درصد

سهام فرابورس 1.002 میلیون 1,207.00 0.12 1.002 میلیون 1,207.00 0.12 1396/05/15 1 130,000 130.208 میلیارد - 1 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 3.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 130,000 - 130,000
صمپنا

اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.003 میلیون 3,399.00 0.34 1.001 میلیون 1,308.00 0.13 1395/03/16 10 1,610 1.612 میلیارد - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1.003 میلیون 1 1,740 1 میلیون 1 200 1.003 میلیون 2.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 1,410 200
اشاد5

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

اوراق فرابورس 1.001 میلیون 333.00 0.03 1.001 میلیون 331.00 0.03 1398/08/20 2 200 200.201 میلیون - 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1 2,000 997,010 1 100 1.004 میلیون 9.37 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 200 - 200 -
سکرد98

مشارکت سیمان کردستان980219

سهام فرابورس 1.001 میلیون 100.00 0.01 1.001 میلیون 68.00 0.01 1398/02/18 5 112 112.104 میلیون - 1.001 میلیون 1.005 میلیون 1.001 میلیون 1.005 میلیون 1 6,359 1.001 میلیون 1 20 1.018 میلیون 332.072 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
گندم9707

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1 میلیون 102.00 0.01 1 میلیون 102.00 0.01 1397/07/15 2 83 83.008 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 2,750 1,000,000 1 817 1 میلیون 10.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 83
صچاد

اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 1,093.00 0.11 1 میلیون 1,035.00 0.10 1396/07/4 10 8,060 8.06 میلیارد - 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1,000,000 1.001 میلیون 1 - - 0 9,000 1.002 میلیون 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 550 7,510 6,910 1,150
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1398/07/30 4 80,000 80.001 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 3,750 1.02 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 80,000 - 80,000
صخابر

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

سهام فرابورس 1 میلیون 0.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1398/04/22 9 1,005 1.005 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 - - 0 250 1.002 میلیون 4.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 1,000 1,005 -
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

سهام فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1398/05/22 1 1 1 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 2,500 1.02 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 - 1
پرشیا

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

سهام فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1397/01/21 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 50,000 1,000,000 2 1,740 1 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - - 10
ومدکو2

اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1397/01/22 78 12,801 12.801 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 میلیون 1 16,543 1,000,000 1 300 1.001 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 169 12,632 9,912 2,889
صشرق99

مرابحه سیمان شرق 990109

سهام فرابورس 1 میلیون 9,999.00 0.99 1 میلیون 9,999.00 0.99 1398/04/9 1 105 105 میلیون - 1.01 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 1,000 1 میلیون 1 - - 64 میلیارد - - - - - - - - - - - 105 105 -
اجاد24

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

اوراق فرابورس 1 میلیون 9,999.00 0.99 1 میلیون 9,999.00 0.99 1398/06/3 1 5 5 میلیون - 1.01 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 500 1.01 میلیون 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 5 -
رهن9704

اوراق رهنی بانک مسکن 970413

سهام فرابورس 1,000,000 23.00 0.00 1,000,000 23.00 0.00 1397/03/13 3 14,786 14.786 میلیارد - 999,977 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 1,500 990,100 1 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14,786 - 14,786
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/11/23 10 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
کرانه992

مرابحه بنا گستر کرانه 991221

سهام فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1396/09/28 1 169,999 169.999 میلیارد - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 500 میلیارد - - - - - - - - - - - 169,999 - 169,999
اجاد23

اجاره دولتی آپرورش-ملت991117

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/29 1 204 204 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 5,000 987,000 1 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 204 204 -
سلامت12

مرابحه دولتی تعاون-ملت991118

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/12 1 120,000 120 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 120,000 - 120,000
سلامت1

مرابحه دولتی تعاون-ملت991118

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/5 2 10,500 10.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 700 1,000,000 1 700 1.01 میلیون 3.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,500 - 10,500
سلامت52

مرابحه دولتی تعاون-نوین991117

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/12/11 1 50,000 50 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اجاد26

اجاره دولتی آپرورش-امید991117

اوراق فرابورس 1,000,000 9,900.00 1.00 1,000,000 9,900.00 1.00 1398/07/29 1 1,500 1.5 میلیارد - 990,100 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,500 995,000 1 1,500 1.005 میلیون 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500
سلامت5

مرابحه دولتی تعاون-نوین991117

سهام فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1398/01/7 1 200 200 میلیون - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 - - 0 200 1.01 میلیون 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 200 - 200
اجاد242

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

سهام فرابورس 1,000,000 15,000.00 1.48 1,000,000 15,000.00 1.48 1397/07/23 1 750,000 750 میلیارد - 1.015 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 750,000 - 750,000
اجاد262

اجاره دولتی آپرورش-امید991117

سهام فرابورس 1,000,000 60,000.00 5.66 1,000,000 60,000.00 5.66 1396/11/30 1 495,210 495.21 میلیارد - 1.06 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 495,210 - 495,210
نوریل02

اجاره ریل پرداز نوآفرین021213

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/12/13 6 600,000 600 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
سلامت32

مرابحه دولتی تعاون-امید991117

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/03/28 2 500,000 500 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
اجاد212

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

سهام فرابورس 1,000,000 50,000.00 5.26 1,000,000 50,000.00 5.26 1397/09/12 1 2.306 میلیون 2.306 هزار میلیارد - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.306 میلیون - 2.306 میلیون
اجاد27

اجاره آپرورش-کاردان991117

اوراق فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1398/07/30 2 6,636 6.636 میلیارد - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 2,500 999,000 1 2,500 1.01 میلیون 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 6,636 - 6,636
رفاه96

گواهی سپرده عام رفاه960815

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/11/5 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 - 10
کرانه99

مرابحه بنا گستر کرانه 991221

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/09/19 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 250 1,000,000 1 250 1.01 میلیون 500 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
افاد55

منفعت دولت5-ش.خاص سایر0108

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/18 53 9.921 میلیون 9.921 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 17,100 1,000,000 1 - - 9.921 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.921 میلیون - 9.921 میلیون
سلامت64

مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 1,000,000 13,593.00 1.38 1,000,000 13,593.00 1.38 1398/06/25 1 180,000 180 میلیارد - 986,407 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 17.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 180,000 - 180,000
اشاد4

مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730

اوراق فرابورس 1,000,000 3,460.00 0.35 1,000,000 3,460.00 0.35 1398/07/30 1 400 400 میلیون - 996,540 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 1,600 995,626 2 - - 1.667 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400 400 -
کرمان982

مرابحه کرمان موتور 980912

سهام فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1397/07/2 1 600,000 600 میلیارد - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
سلامت62

مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 1,000,000 10,000.00 1.01 1,000,000 10,000.00 1.01 1396/12/28 1 180,000 180 میلیارد - 990,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 17.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا9912

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/5 1 700,000 700 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 700,000 - 700,000
شستا0042

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/22 1 249,999 249.999 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 249,999 - 249,999
شستا0032

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

سهام فرابورس 1,000,000 19,000.00 1.86 1,000,000 19,000.00 1.86 1398/04/19 1 417,790 417.79 میلیارد - 1.019 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 417,790 - 417,790
شستا0012

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

سهام فرابورس 1,000,000 20,000.00 2.04 1,000,000 20,000.00 2.04 1398/06/3 1 350,000 350 میلیارد - 980,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 350,000 - 350,000
تامین97

اجاره س.تامین اجتماعی971222

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/12/19 1 4,000 4 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 9,000 960,000 1 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000
شستا9922

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

سهام فرابورس 1,000,000 2,919.00 0.29 1,000,000 2,919.00 0.29 1398/08/18 1 200,000 200 میلیارد - 1.003 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
افاد2

منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/16 1 5,000 5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 20 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اشاد2

مشارکت دولتی2-شرایط خاص001227

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/16 1 4,100 4.1 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4,100 - 4,100
شستا993

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/20 1 1 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 6,250 980,392 1 6,245 1,000,000 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - - 1
اجاد41

اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/07/21 1 7 7 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 250 1,000,000 1 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7 - 7
اشاد44

مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730

سهام فرابورس 1,000,000 27,000.00 2.77 1,000,000 27,000.00 2.77 1398/01/26 1 64,100 64.1 میلیارد - 973,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.667 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 64,100 - 64,100
البرز022

اجاره ریلی البرزنیرو14020514

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/12/27 1 50,000 50 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اشاد54

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

سهام فرابورس 1,000,000 2,000.00 0.20 1,000,000 2,000.00 0.20 1398/04/18 1 97,821 97.821 میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 97,821 - 97,821
اشاد6

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/18 20 150,100 150.1 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 300 999,000 1 500 1.009 میلیون 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19,200 130,900 - 150,100
اشاد52

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

سهام فرابورس 1,000,000 50.00 0.00 1,000,000 50.00 0.00 1398/07/15 1 79 79 میلیون - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 500 980,000 1 - - 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 79 - 79 -
صبا14012

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

سهام فرابورس 1,000,000 18,000.00 1.83 1,000,000 18,000.00 1.83 1398/07/2 2 150,000 150 میلیارد - 982,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 920 میلیارد - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
ریل14012

اجاره ریل کوثر14010509

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/08/22 1 292,000 292 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 300 میلیارد - - - - - - - - - - - 292,000 - 292,000
گندم22

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 1,000,000 43,770.00 4.58 1,000,000 43,770.00 4.58 1397/11/8 1 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 956,230 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 20 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
اشاد34

مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713

سهام فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1398/03/26 1 293,400 293.4 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 8.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 293,400 - 293,400
مبین012

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

سهام فرابورس 1,000,000 71,800.00 7.74 1,000,000 71,800.00 7.74 1397/09/5 2 2,056 2.056 میلیارد - 928,200 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,900 1,000,000 1 1,900 1.02 میلیون 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,056 - 2,056
مبین0122

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/2 3 1.459 میلیون 1.459 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.459 میلیون - 1.459 میلیون
افاد12

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 715.00 0.07 1,000,000 715.00 0.07 1397/02/11 1 75,000 75 میلیارد - 999,285 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/20 2 50,000 50 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 5,999 971,000 1 - - 7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
تامین972

اجاره س.تامین اجتماعی971222

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/30 4 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
مبین0162

اجاره اعتماد مبین امید011019

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/5 1 990,000 990 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 990,000 - 990,000